2-3. wrzesnia 2002 - Polski akcent  w Zurychu

 

2. wrzesnia

godz. 17.30

 

godz. 20.00

 

 

3. wrzesnia

godz.   9.30

 

 

godz. 19.30

 

Otwarcie wystawy malarstwa i plakatu Rafala Olbinskiego

SWX Swiss Exchange w Zurychu Selnaustr. 30 (zaproszenia)

 

Koncert jazzowy Tomasza Stanko

Moods im Schiffbau Schiffbaustr. 6  (TicketCorner)

 

Konferencja ekonomiczna z udzialem ministrow gospodar,ki Szwajcarii i Polski: Pascala Couchepin i  Jacka Piechoty

Technopark   Technoparkstrasse 1 (za zaproszeniami)

 

Recital fortepianowy Piotra Palecznego

Tonhalle  Claridenstr.7  (wstep wolny, wplaty do koszyka)

 

Kuchnia polska - w Hotelu Savoy  - Poststrasse 12

 

Szczegoly programu: www.pol-amb.ch  Zurich Tourismus na dworcu

 

Sponsorzy:  Credit Suisse, Artephila Stiftung, Zurcher Kantonalbank,  PLL LOT, Solaris, MSZ RP, Kronoholding, Min. Kultury, Instytut A. Mickiewicza