USTAWA

z dnia 20 marca 2002 r.

o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą.

(Dz. U. Nr 37, poz. 331)

Uznając wielowiekowy dorobek i wkład Polonii i Polaków za granicą odzyskanie przez Polskę niepodległości, wierność i przywiązanie do polskości oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia więzi z Macierzą i jedności wszystkich Polaków, tak mieszkających w Kraju, jak i żyjących poza nim, uchwala się, co następuje:

Art. 1. Dzień 2 maja ustanawia się Dniem Polonii i Polaków za Granicą

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski