USTAWA

z dnia 20 marca 2002 r.

o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polakow za Granica.

(Dz. U. Nr 37, poz. 331)

Uznajac wielowiekowy dorobek i wklad Polonii i Polakow za granica odzyskanie przez Polske niepodleglosci, wiernosc i przywiazanie do polskosci oraz pomoc Krajowi w najtrudniejszych momentach, w celu potwierdzenia wiezi z Macierza i jednosci wszystkich Polakow, tak mieszkajacych w Kraju, jak i zyjacych poza nim, uchwala sie, co nastepuje:

Art. 1. Dzien 2 maja ustanawia sie Dniem Polonii i Polakow za Granica

Art. 2. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwasniewski