CO NOWEGO W POLSKIM RAPPERSWILU ?

 

WYSTAWA JÓZEFA WILKONIA

 

W okresie od 30 marca do 16 czerwca 2002 r. odbyła się w krużganku i w wieży warownej zamku wystawa obrazów Józefa Wikonia. Cieszyła się znacznym powodzeniem wyrażającym się m.in. kilku sprzedanymi obrazami oraz kilkudziesięciu sprzedanymi książkami dla dzieci w języku niemieckim, ilustrowanymi przez Józefa Wilkonia. Wystawę tą zawdzięczamy inicjatywie p. Anny Buchmann oraz pomocy wydawnictwa Bohem Press Verlag w Zurychu. Znakomity ilustrator książek, malarz, grafik i rzeźbiarz Józef Wilkoń urodził się koło Wieliczki w 1930 roku. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim (1955). Na pytanie: jak powstaje ilustracja ? – artysta odpowiada: „Najpierw trzeba wiedzieć jak wygląda to wszystko, co chce się namalować: człowiek, ryba, ptak, liść czy zwierzę. Później wiedzieć jak się porusza, wszystko co biega, pełza, pływa i lata. Dla wielu jest to koniec edukacji. Niektórzy idą jednak dalej, potrafią namalować smutek i radość, strach i odwagę. Tylko nielicznym udaje się  namalować sen, ciszę, a nawet zapach i smak owoców. Jeżeli się to wszystko umie, trzeba na końcu wiedzieć co robić, żeby tekst i ilustracja uzupełniały się wzajemnie, żeby w książce rosło napięcie jak w teatrze i wszystko było w swoim czasie i w dobrych proporcjach“. Józef Wilkoń współpracuje z wieloma wydawnictwami polskimi i zagranicznymi. Ostatnio Japończycy zafascynowani twórczością Wilkonia, zamierzają wznieść muzeum przeznaczone na stałą ekspozycję bajecznych i pełnych uroku dzieł malarza. Wilkoń zilustrował i opracował graficznie ponad 100 książek dla dorosłych i dla dzieci w Polsce. Za granicą wydano 55 tytułów

z ilustracjami Józefa Wilkonia, w tym siedem w języku niemieckim w wydawnictwie Boehem Press w Zurychu.

 

WALNE ZEBRANIE 2002 r.

 

W sobotę 22.6.2002 r. odbyło się 48 Walne Zebranie (WZ) Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu (Towarzystwo powstało 30.1.1954). Pośród gości prezes powitać mógł konsula polskiego w Bernie, p. Wojciecha Miazgowskiego oraz 50-cio osobową grupę Polaków, którzy przybyli na tę okazję z Monachium wraz z p. attaché kulturalną tamtejszego Konsulatu Generalnego RP. Po sprawozdaniach prezesa, kierownictwa muzeum, skarbnika i jednostki kontrolnej oraz po dyskusji WZ udzieliło Zarządowi Towarzystwa absolutorium. Z uznaniem podkreślono, iż odpowiedzialni za muzeum zużyli w roku sprawozdawczym 2001 (tak jak już w latach poprzednich) znacznie mniej środków aniżeli budżetowano. Następnie WZ wybrało Zarząd Towarzystwa na nową kadencję 2002-2004 w dotychczasowym składzie: Max Berti (prezes), Jürg Aschwanden (wiceprezes i skarbnik), Janusz Morkowski (dyrektor muzeum), Teresa Sandoz-Romanowska (kierowniczka muzeum), Anna Buchmann-Wantuch (z-ca kierowniczki muzeum), Piotr Mojski (informatyka, zbiory kartograficzne). Budget Towarzystwa i muzeum na rok 2002 WZ zatwierdziło jednomyślnie. Należy pamiętać o tym, iż  Muzeum Polskie w Rapperswilu utrzymuje się przede wszystkim z datków swoich przyjaciół oraz członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu.  Składkę roczną WZ uchwaliło na dotychczasowym poziomie 20 franków, wyrażając przy tym nadzieję, że wielu przyjaciół muzeum zechce przekazać sumę większą od składki, tak, jak to czynili w latach ubiegłych. Po WZ odbyło się w obecności wielu dodatkowych gości otwarcie wystawy malarstwa i rzeźby Jana Januarego Janczaka.

 

WYSTAWA JANA JANUAREGO JANCZAKA

 

Artysta urodził się w 1938 r. w Polsce. Uzyskał dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1972 r. był jej profesorem. W Szwajcarii mieszka i pracuje od roku 1980 w Wil/SG. Motywy prac Janczaka konfrontują odbiorcę z rozmyśleniami o charakterze filozoficznym. Człowiek i z nim związana problematyka, troski i tęskonoty jednostek są odźwierciedleniem jego tworczości.  Czas i przestrzeń otwierają przed odbiorcą świat baśni w surrealistycznej formie, której korzenie sięgają polskiej poezji. Prace jego przesycone są licznymi symbolami zaczerpniętymi z kultury chrześcjańskiej oraz polskiego folkloru. Janczak należy do uznanych współczesnych artystów. Zajmuje się zarówno malarstwem, rysunkiem i akwarelą, jak i rzeźbą w brązie i ceramice, a także witrażem oraz malarstwem ściennym. Prace Janczaka znajdują uznanie na całym świecie. Świadczą o tym liczne wystawy w Szwajcarii , w tym dwukrotnie w Kunsthaus w Aarau , oraz w większości krajów europejskich, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Japonii. Realizacje wielu projektów w różnych krajach na zamówienie publiczne potwierdzają duże zainteresowanie jego sztuką. Prace jego znajdują się w wielu zbiorach publicznych i prywatnych. Janczak jest autorem 20 filmów krótkometrażowych. Szereg z nich odznaczonych zostało nagrodami na światowych festiwalach filmowych. Swój ostatni wielki projekt Janczak zrealizował w grudniu 2001 r. na zlecenie Miasta Landskrona w Szwecji. Jego grupa rzeźb z brązu usytuowana została w parku przed tamtejszym Muzeum Sztuki. Jednocześnie odbyła się w Domu Sztuki w Landskronie wystwa jego prac malarskich. Obecna wystawa w krużganku i wieży warownej zamku otwarta będzie do niedzieli 22. września 2002 r.

 

WYSTAWA KARLA LUKASA HONEGGERA

 

W sobotę, dnia 28.września otwarta zostanie w zamku w Rapperswilu o godz.16 wystawa malarstwa, rysunków i rzeźb Karla L. Honegera przygotowana przy współpracy z Fundacją Limmat w Zurychu z okazji setnej rocznicy urodzin jubilata. Artysta mieszkający od lat w Herrliberg ZH – poprosił, aby mógł obchodzić swoje jubileuszowe urodziny wraz ze swoimi dziełami w Muzeum Polskim w Rapperswilu , będzie on osobiście obecny na wernisażu. Wystawa potrwa do niedzieli 27 października 2002 r.

 

PROŚBA DO CZYTELNIKÓW NG

 

Jeżeli chcą Państwo być informowani na bieżąco o imprezach Muzeum Polskiego, uprzejmie prosimy o zawiadamianie nas o zmianie swojego adresu zamieszkania.