Listy do Redakcji… Listy do Redakcji… Listy do Redakcji… Listy do Redakcji…

 

Czy Polska jest wolna i niepodległa?....

 

 

Szanowny Panie Redaktorze ,

 

W pełni przyłączam się do słów żalu wyrażonych przez prezesa Związku Organizacji Polskich w  Szwajcarii, dr. Jana Pyszko po śmierci byłego  prezesa ZOP  , p. Mariana Franciszka Responda (Nasza Gazetka Nr.2(221),2002.

 

Nie rozumiem natomiast dlaczego prezes ZOP uważa, że Zmarły się Polski wolnej

„jednak nie doczekał”.  Czy  A.D. 2002 Polska nie jest wolna i niepodległa? A jeżeli podlega to komu ?

 

Jestem jednym z tych czytelników, dla których odpowiedź prezesa ZOP na oba powyższe pytania jest niezwykle istotna !

                                       Łączę wyrazy szacunku.  -   Jan Venulet

 

STOWARZYSZENIE  POLSKIE  W  GENEWIE przyłącza się do zdania wyrażonego w liście p. Jana Venuletta, naszego Prezesa Honorowego.

                                       Za Zarząd : Dorota  Nowakowska – Prezes

 

 

 

 

Z  wielkim  żalem i smutkiem, lecz niestety z dużym  opóźnieniem, dowiedzieliśmy się  o  zgonie  Mariana Franciszka Responda, wielkiego Polaka i Patrioty.  Niezłomny bojownik niepodległość Polski, całe swoje życie poświęcił tej sprawie, działając w wielu organizacjach polonijnych na terenie Szwajcarii, również  jako wieloletni prezes Związku Organizacji Polskich  w   Szwajcarii oraz delegat i minister pełnomocny Rządu Polskiego w Londynie na Szwajcarię. Do końca  pozostał wierny ideałom niepodległościowym i miłości do Ojczyzny. Cześć jego pamięci.

 

Chcielibyśmy tą drogą wyrazić również najgłębsze współczucie  Jego Małżonce, Pani

Teresie, zawsze wiernej towarzyszce  i opiekunce.

 

STOWARZYSZENIE  POLSKIE  W  GENEWIE

Za Zarząd : Dorota  Nowakowska – Prezes