Nasza pomoc dla Powodzian w Polsce.

 

Dzięki osobistemu zainteresowaniu państwa Zofii i prof. Zbigniewa Pląskowskich otrzymaliśmy adresy osób z Pieszkowa woj. świętokrzyskiego, które bezpośrednio dostarczają pomoc poszkodowanym. Jest to ks. proboszcz Wiktor Walocha oraz Siostra - przełożona Domu Samotnych Matek w schronisku im. Brata Alberta. Osoby te – znane prof. Pląskowskiemu osobiście - stanowią pełną gwarancję, iż zebrane przez nas pieniądze nie rozejdą się na administracje lecz dotrą do najbardziej potrzebujących, szczególnie ludzi starszych.. Na konto bankowe ks. Wałocha przekazujemy więc  zebraną sumę 7 512 CHF.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, dzięki, którym po raz kolejny mogliśmy sprawić choć odrobinę radości rodakom tak ciężko dotkniętym przez los.

                                                                                     Tadeusz M. Kilarski

                                                                                      Red. Naczelny NG