Gen. Hauke Bosak.... Apel trwa...

 

Pragniemy podziękować Czytelnikom, którzy pisemnie wyrazili swe moralne poparcie odpowiadając na nasz poprzedni apel rzucony na lamach prasy polonijnej ( „Nasza Gazetka” i  „Wiadomości” z kwietnia br.). Jakkolwiek podanie o zaklasyfikowanie kamiennego nagrobka gen. J. Hauke Bosaka jako miejscowego zabytku historycznego zostało już przez nas wniesione do właściwych Władz Kantonu Genewy, to jednak nadal trwa apel o moralne poparcie naszych starań. Apel ten znalazł odpowiednie echo także i w Polsce.  M.in. wystąpił z pisemnym poparciem Zespół Szkół Informatycznych im. Gen. J. HAUKE BOSAKA w Kielcach. Pełny tekst tego oświadczenia podpisanego przez Dyrektora mg inż. Jerzego Kowalczyka opublikowały „Wiadomości”.

 

P r z y p o m i n a m y, że pisemne oświadczenia popierające moralnie nasze starania można przesyłać na adres:  Dr Jan Venulet, ch. de Bedex 15A / 

1226 Thónex (GE).

KOMITET DLA ZACHOWANIA GROBOWCA GEN J. HAUKE BOSAKA