Anna Zymon-Stankiewicz

ARTYŚCI TESYŃSCY W POLSCE.

Duża sala Biblioteki Kantonalnej w Lugano nie mogła pomieścić w dniu 11.czerwca br. publiczności. Nie spodziewano się tak dużej frekwencji na prezentacji książki prof. Mariusza Karpowicza p.t. "Artisti Ticinesi in Polonia - nella prima metà del 600."

 Jest to już czwarta praca Profesora poświecona tej tematyce w różnych okresach czasu. Tą ostatnią sponsorowała nasza rodaczka dr. Mira Arma. W dniu tym obchodziła swoje urodziny i zakończenie swej 30-letniej pracy dermatologa.

 Kilka osób zabierało głos, również dr. Arma. Dla mnie porywające było przemówienie dyrektora wydawnictwa "Ticino Management" i "Arte & Storia" - p.Giorgio Mollisi. Mówił tak żywo, z takim przejęciem, że można było przypuszczać, że jest Polakiem, zakochanym w budowlach naszych miast, dzieł tesyńskich – mistrzów.

 W okresie panowania w Polsce dynastii Wazów prawie wszystkie ważne konstrukcje w naszym kraju - to dzieła artystów z Tesynu. Podam parę przykładów. Warszawski zamek królewski jest projektu Matteo Castelli. Kolumnę, Zygmunta III Wazy projektował Costante Tenkala, zaś postać

króla wyrzeźbił Clemento Molli. Krakowskie Przedmieście to istna wystawa dzieł Tesyńczyków: kościoły – akademicki, Św. Anny, Jezuitów, Wizytek, pałac - obecna siedziba Prezydenta R.P.

 Autorem Wawelu od strony ul. Grodzkiej jest G.B.Petrini, zaś głównego ołtarza w katedrze wawelskiej - M.Castello. Prace innych Tesyńczyków to kościół Św. Piotra i Pawła w Krakowie, gdzie spoczywa Piotr Skarga, kościół na krakowskich Bielanach. W Kazimierzu G.Bali zbudował kościół parafialny oraz dobierając do współpracy Tobaldi i Bottega wybudował pałac na Kazimierzowskim rynku. W Kielcach stanął pałac biskupi, w Lublinie kościół Bernardynów i główny ołtarz w katedrze. W Częstochowie kaplica cudowna.

 Nie sposób wymienić wszystkich obiektów, nazwisk artystów -odsyłam więc do książki prof. Mariusza Karpowicza, która zawiera liczne zdjęcia i rysunki.