Do Czytelników NG słów kilka...

 

 

Złośliwy chochlik zamienił imię małżonki prof. Pląskowskiego z Ireny na Zofię. Bijąc się w piersi Państwo Pląskowskich przepraszamy i o wybaczenie prosimy.

 

10 września 2002 Szwajcaria stała się 190 członkiem ONZ..  Neutralności to nie uchybi, a pozycja wśród narodów wzrosła.

 

Wojna z Irakiem toczy się jeszcze na sło­wa. Jeszcze... Dyplomatyczna ekwilibrysty­ka mająca na celu uzyskanie mandatu ONZ jak dotąd przynosi skromne efekty.  A głosy opinii publicznej jak zwykle w takich przypadkach mocno podzielone.  Przeciwnicy wojny ostrzegają zarówno przed zjednoczeniem się świata arabskiego i to tego najbardziej radykalnego jak i przed precedensem, w którym USA rości sobie prawo do władzy sądowniczej i wykonawczej i policyjnej w stosunku do obcego państwa.  Zwolennicy z kolei  przypominają przykład Niemiec hitlerowskich, kiedy od 1933 do 39 patrzono biernie jak Hitler zbroi się po zęby licząc, że pyskówka dyplomatyczna coś zrobi. Jak wiemy nie zrobiła nic, a bierność ta kosztowała życie wiele milionów niewinnych ludzi. 

 

Wracajmy na nasze podwórko. Dwudniowy Polski Akcent w Zurychu przyniósł trochę polskości do miasta nad Limmatem.  Co do skuteczności tej promocji głosy są podzielone, choć nie ulega kwestii, że przypominanie o Polsce jest  niezbędne. Oglądając i słuchając jednak dyskusji polskich polityków w Warszawie trudno oprzeć się wrażeniu, że tam koncepcja współpracy z Polonią jest jedynie mówieniem o tej koncepcji, jest pustosłowiem nie wnoszącym niczego nowego. Wynika to jak zwykle z braku jednego elementu świadomości - pokory, elementu, którego brak spowodował i spowoduje jeszcze nieraz wiele zła nie tylko w obszarze życia politycznego.

 

Dla wielkich tego świata, tam w Warszawie nie ma ludzi mądrych poza krajem.  Dla nich – my na emigracji nie mamy pojęcia ani o Polsce, ani o kraju zamieszkania. W innym przypadku przy projektowaniu reform w dziedzinach życia społecznego nie produkowano by takich kadłubowych  karykatur nazywając je reformami.

 

W całej Szwajcarii wchodzi na ekrany film R. Polańskiego – Pianista. Ten film należy zobaczyć, nie tylko dlatego, że dotyczy również historii  naszego kraju, ale także i dlatego iż genialnie ukazuje wzrastający strach i bezradność jednostki ludzkiej zaszczutej ideologią zezwierzęcenia.

                                     Wasz Redaktor