ŚWIATOWE FORUM MEDIÓW POLONIJNYCH

 Idea organizowania dorocznych zjazdów dziennikarzy polonijnych zrodziła sig przed 10 laty, dzięki p. Stanisławowi Lisowi, który im przewodniczy. To też na jubileuszowym Forum zbierał on co chwila słowa uznania i podzięki. Obok niego dwie urocze V-Prezeski: Małgorzata Sajdak i Jola Kwiek - nazwane przez 150 dziennikarzy z 33 krajów "Aniołkami". Nic dziwnego, bo dzięki ich pracy tych 7 dni wypełnionych spotkaniami, konferencjami, wystawami, wyjazdami itd. przebiegło nadzwyczaj sprawnie. 

 

Uczestnicy 10 Forum Mediów Polonijnych 

Aby opisać co się działo na Forum - nie starczyłoby stron Naszej Gazetki, więc napisze telegraficznie. Zaczęło się, jak zwykle w Tarnowie. Słowa: "Uważam 10-te Światowe Forum Mediów Polonijnych za otwarte." – wygłosiła V-Marszałek Senatu p.Jolanta Danielak.

W ciągu tych dni przemawiali przedstawiciele Rządu R.P., Wojewodowie, Prezydenci miast i inne osobistości. Entuzjastyczne brawa otrzymał  prof.  Waldemar  Łazuga  z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, za wygłoszenie referatu: "Stereotypy i mity - Polak zawsze taki sam ?"

 Pobyt w Tarnowie zakończył spektakl kabaretowy i bal jubileuszowy. Stoły uginały się od wspaniałych wędlin firmy MEAT Company p. Boczka, jednego z głównych sponsorów. Trzech dalszych, to: już po raz któryś Fabryka Pytek Ceramicznych Paradiż, dalej firma produkująca telefony komórkowe oraz Kopalnia Wieliczka. Wszyscy wzdychali do jej zwiedzenia, jednakże nie mieściło się to w programie. Ale ja się upewniłam, że sól w Wieliczce jest nadal słona, jak za czasów mojej szkolnej wycieczki. 

Potem pobyt na pięknej Ziemi Świętokrzyskiej, ziemi Żeromskiego, Sienkiewicza, Staffa, pełen pamiątek, zabytkowych budowli, legend, wód leczniczych. W Kielcach zwiedziliśmy wystawę Przemysłu Sprzętu Obronnego. Myślę, że czołgi najwięcej służyły do zdjęć pamiątkowych...

 Tak w Tarnowie, jak i w Kielcach przewijała się w przemówieniach duma z tego co już poczyniono i troska o dalsze losy, bo bezrobocia nie ubywa. Stąd dla inwestorów przewidziano cały szereg udogodnień, jak zwolnienie z podatków, ziemia za darmo itp. Drugim gorącym tematem: wejście Polski do Unii Europejskiej. Wysłuchaliśmy wspaniałego koncertu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej pod batutą popularnego w Polsce - dzięki stałej audycji muzycznej w telewizji - p. Macieja Niesiołowskiego. Zwiedziliśmy uroczy Sandomierz, skansen wsi kieleckiej w Tokarni. Tu na naszych oczach odbył się pojedynek na szable "Wołodyjowskiego z Bohunem". A potem biesiada w drewnianej chacie.

 Forum zakończyło się w Warszawie. Zostaliśmy zaproszeni na spotkanie z Prezydentem R.P. p. Aleksandrem Kwaśniewskim, który objął protektorat nad Forum. Spotkanie nastąpiło w Pałacu Prezydenckim przy Krakowskim Przedmieściu 48/50.

 Anna Zymon Stankiewicz

P.S. Musze jeszcze przytoczyć wypowiedź przedstawicielki Gruzji. Mówiła o swej trudnej pracy, bowiem w Gruzji panuje już nie bieda, ale skrajna nędza. Nie ma lekarstw. A dla przykładu podała, że emerytura profesora Politechniki w Tbilisi, po 50 latach pracy - starcza na półtora jajka... Przestańmy narzekać.