Do wszystkich osób urodzonych na szlaku bojowym

2 Korpusu (Teheran-Bolonia)

 

"My, mieszkańcy Łodzi - Cezary Władysław Rembowski oraz  Barbara Kaczmarska z domu Andrzejewska,  urodzeni w Palestynie, zwracamy się do wszystkich osób urodzonych na szlaku bojowym 2 Korpusu (Teheran-Bolonia) dowodzonego przez Generała Władysława Andersa, o zgłoszenie chęci uczestnictwa we wspólnym spotkaniu.

 

Do spotkania powinno dojść w terminie kwiecień - maj 2004 r. w Łodzi. Będzie to 60 rocznica Bitwy o Monte Cassino. Zamiarem pomysłodawców jest, aby w spotkaniu uczestniczyły osoby zamieszkałe aktualnie w różnych krajach oraz osoby zamieszkałe w Polsce. Celem spotkania będzie wymiana wspomnień, doświadczeń życiowych oraz utrzymanie poczucia wspólnoty z Krajem Rodziców, którzy walczyli na obczyźnie o wolność Polski.

 

Konkretny termin i czas spotkania uzależniony jest od ilości zgłoszeń i propozycji zgłoszonych przez przyszłych uczestników spotkania.

 

Wszelkie sprawy związane ze spotkaniem prosimy kierować na adres:

 

Cezary Wł. Rembowski, 93-219 Łódź, ul. Tatrzańska 43/45 m.16,

tel. 004842  643 86 02. 

 

Zamiarem organizatorów jest również zorganizowanie czasowej wystawy dotyczącej historii szlaku bojowego 2 Korpusu."