W dniu 19 sierpnia 2002 roku w wyniku obrazen odniesionych w wypadku samochodowym w drodze powrotnej ze spotkania w jednym z domow dla ludzi bezdomnych zmarl Marek Kotanski - tworca Monaru, Czlowiek bez reszty oddanym bliznim w mysl idei: "daj siebie innym". Jeden z najwiekszych spolecznikow ostatnich kilkudziesieciu lat.  Postac, ktorej nie zdola juz nikt zastapic.