Telewizja Polska w Szwajcarii

 

W poł. września gościliśmy w Szwajcarii ekipę Telewizji Polskiej. Powstał  materiał dotyczący środowiska polonijnego w Helvecji od Genewy -  poprzez Zurych -do Winterthur. Pani reż. Lucyna Smolińska – doskonale zorientowana w temacie - i jej współpracownicy wykonali potężną pracę, chcąc uchwycić okiem kamery wszystkie istotne elementy emigracyjnego witrażu. Emisja ukaże na ile im się to udało, tym bardzie, że wątek szwajcarski jest jedynie elementem całości dotyczącej Polonii europejskiej. 

 

T.M.Kilarski - Red. NG; L. Smolińska - reżyser,  A. Michałkiewicz - asystent reżysera, A. Fręśko - operator kamery i 

T. Bukowski – operator dźwięku

Drugim pozytywnym sygnałem jest to, iż nareszcie w Warszawie nie poprzestano na zachwycie nad cudowną Szwajcarią, ale pomyślano i o jej polonijnej „substacji”, która niejednokrotnie zrobiła dla swojej pierwszej Ojczyzny znacznie więcej, niż politycy w gabinetowych uprzejmościach.

                                                                                                                          TMK