Pismo wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu

 

Nr. 5 (224)

 

Rok XXIX  2002

  

 

J.E. Ambasador RP w Bernie dr Jerzy Margański z Anną Zymon Stankiewicz

 

11 listopada 2002 r. współredaktorka Naszej Gazetki p. Anna Zymon Stankiewicz postanowieniem Prezydenta RP, p. A. Kwaśniewskiego otrzymała Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi RP.

 

Tak spontanicznej i żywopłowej owacji na stojąco Ambasada Polska w Bernie już dawno nie słyszała. A to świadczy najlepiej, jak trafną była decyzja o przy­znaniu tego odznaczenia.

 

W imieniu Redakcji składam p. Ani - nie tylko uznanej – dziennikarce, ale przede wszystkim wspaniałemu Człowiekowi -najszczersze gratulacje wraz życzenia­mi zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów w działalności publicystyczno- organizacyjnej.

 

                             Tadeusz M. Kilarski

                              Red. Naczelny NG

  

 

Wesołych Świąt i

 Szczęśliwego

Nowego Roku

Marry Christmas

and Happy New Year

Frohe Weihnachten und

alles Gute im neuen Jahr

Joyeux Noël et

heureuse Nouvelle

Année Buon Natale e

Felice Anno Nuovo