Pismo wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu

 

Nr. 1 (225)

 

Rok XXX  2003

 

POLONIA SZWAJCARSKA

ZOP...

 

W numerze z 10-12 stycznia w wydawanym w Chicago Dzienniku Związkowym ukazał się podpisany przez przedstawicieli ZOP-u  w Szwajcarii pp. dr. Jana Pyszkę i Stanisława Komorskiego tekst zatytułowany: „”Stanowisko Polonii Szwajcarskiej wobec sytuacji w Polsce”. I można by ten cały elaborat potraktować jako jeszcze jeden z tych ocierających się o polityczną schizofrenię, gdyby gardłowano na własny rachunek, gdyby nie próba zdyskredytowania właśnie Polonii w Helvecji.

 

To, że ZOP czyli Związek Organizacji Polskich od wielu lat żadnym związkiem Polskich Organizacji w Szwajcarii nie jest, a tylko jedną z wielu organizacji, tyle, że uzurpującą sobie takie prawo - wie w Szwajcarii prawie każdy. Wiedzą o tym również i osoby tworzące ZOP, dlatego wspomniany tekst nie został przesłany do NG – pisma Polonii Szwajcarskiej. Posłano go na drugą półkulę wychodząc poniekąd ze słusznego założenia, że tam nikt nie będzie dociekał kogo ZOP reprezentuje. A że jest to zwyczajną nieuczciwością i próbą manipulacji czytelnikami, widocznie ZOP o takie drobiazgi nie dba.

 

ZOP może sobie publikować własne opinie, które mu się podobają, nawet te z pogranicza Kafki, ale ZOP i panowie go tworzący nie mają żadnego prawa, żadnego mandatu Polonii Szwajcarskiej, by tę Polonię reprezentować czy wypowiadać się w jej imieniu, ani tu w Szwajcarii, ani tym bardziej poza jej granicami.

 

Polonia w Szwajcarii jest społecznością o znakomicie wyrobionym poczuciu świadomości politycznej i społecznej, o olbrzymiej tradycji demokracji i tolerancji. Potwierdzi to każdy, kto zetknął się ze środowiskami polonijnymi czy to w Genewie, Bazylei, Winterthurze czy Zurychu. Dlatego wkładanie w nasze usta obcych nam poglądów rasistowsko-antysemickich, poglądów konserwatywnych i ziejących nienawiścią do inaczej myślących, jest nieudolną aczkolwiek groźną intrygą mającą na celu stworzenie obrazu radykalizującej emigracji w Szwajcarii. Nic bardziej ponurego i nic bardziej fałszywego. Awanturnictwo polityczne połączone z histerią są zjawiskami obcymi w kulturze Polskich Organizacji w Szwajcarii i jeśli ZOP o tym zapomniał niniejszym mu o tym przypominamy.

 

Oczekujemy również, że redakcja chicagowskiego Dziennika Związkowego w imię prawdy i uczciwości dziennikarskiej, wydrukuje powyższe oświadczenie wykazując tym samym swój obiektywizm i profesjonalizm.

 

Powyższy Protest otrzymują władze państwowe Rzeczypospolitej Polskiej jak również  Organizacje Polonijne w Europie i w świecie.

 

 

Klub Miłośników Żywego Słowa - Reinach

Koło Żołnierzy 2 DSP Szwajcaria

Polski Klub Literacko-Artystyczny

Szkoła Polska w Bazylei

Stow. Polskich Kombatantów - Koło Tesyn

Stow. Polskie w Genewie

 

Stow. Szwajcaria-Polska „Pro Polonia” w Genewie

Tow. "Dom Polski" w Zurychu

Tow. Polskie w Winterthur

Tow. Polskie w Zurychu

Tow. Polskie „Zgoda” w Zurychu

"Nasza Gazetka"

- B. Ahrens Młynarska

- Prez. H. Węgier     

- D. Mentha, Z. Stryjeńska  

- Dyr. M. Lityńska

- Prez. K. Czerska

- Prez. D. Nowakowska

- Prez. Honor. – J. Venulet

 

- Prez. W. Brysz

- Prez. A. Nurkowski

- Prez. W. Siewczyk      

- Prez. J. Zb. Bem

- Prez.  M. J. Zagalak Hofman

- Red. Naczelny T. M. Kilarski