Paszporty... Komunikat  przekazany przez Konsula RP w Bernie p. Wojciecha Miazgowskiego:

 

"Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że w związku ze zmianą Ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, od 1 stycznia 2003 r. wszystkie paszporty zwykłe 10 letnie niezależnie od miejsca zamieszkania obywatela polskiego, będą wystawiane w Polsce. Zmiana ta, podyktowana wymogami bezpieczeństwa, oznacza wprowadzenie powszechnie przyjętej w świecie zasady personalizacji dokumentów. Polskie urzędy konsularne będą nadal, zgodnie z właściwością terytorialną, przyjmować wnioski o wydanie paszportów, po czym będą przesyłać je do Warszawy, a po otrzymaniu gotowych paszportów wydawać je wnioskodawcom.

 

Obywatel polski ubiegający się o wydanie za granicą paszportu zwykłego powinien uwzględnić wydłużenie się procedur, wynikające z konieczności wystawienia tego dokumentu w kraju. Stąd zaleca się złożenie wniosku na nowy paszport, minimum 6 miesięcy przed utratą ważności dotychczas posiadanego. Jeżeli okoliczności nie pozwalają na ubieganie się o paszport zwykły z odpowiednim wyprzedzeniem, należy przy składaniu wniosku paszportowego wystąpić z dodatkowym wnioskiem o wydanie paszportu tymczasowego. Dokument ten, spełniający wszystkie funkcje paszportu zwykłego, będzie wydawany przez konsulów bezpłatnie, z okresem ważności do 1 roku, na czas oczekiwania na paszport zwykły.

 

Dotychczasowy paszport blankietowy, wydany na powrót do kraju, w zamian za utracony paszport zwykły zostanie od 1 stycznia 2003 r. zastąpiony również przez pasz-port tymczasowy, o określonym krótkim okresie ważności. Procedury niezbędne do otrzymania tego paszportu, jak i opłaty za jego wydanie, pozostają takie same jak w przypadku dotychczasowego paszportu blankietowego.

Szczegółowe informacje dotyczące aktualnych procedur paszportowych można uzyskać w każdym polskim urzędzie konsularnym."