OPŁATEK W LUGANO

      Anna Zymon-Stankiewicz

 

 

12.stycznia br. zebrała się licznie Polonia tesyńiska w kościele parafialnym w Vezia (Lugano), aby wysłuchać Mszy św., celebrowanej przez księdza Rektora Krystiana Gawrona. Przed zakończeniem nabożeństwa Ksiądz Rektor przedstawił grupę pięciu osób, które uczestniczyły w Światowym Spotkaniu Młodzieży z Papieżem w Kanadzie.

 

 

Potem udali się wszyscy do pobliskiej restauracji "Da Mario", gdzie Ksiądz Rektor wprowadzał świąteczny nastrój intonując kolędy. Obiad był udany, szkoda tylko, że byliśmy rozdzieleni na dwie sale. Tradycyjna loteria fantowa zakończyła świąteczne spotkanie.

 

Dyr. Muzeum Polskiego – J. Morkowski, przedst. NG - E. Kilarska, Konsul RP – A. Krynicka i Kier. PMK  ks. Wł. Czerwiński. 

w ZURYCHU

 

W dniu 26 stycznia br., po Mszy św. w kościele NMP (Liebfrauenkirche) odbyło się spotkanie opłatkowe Polonii zuryskiej. W imieniu J.E. Ambasadora RP w Bernie p. dr. Jerzego Margańskiego, udział wzięła Konsul p. Aurelia Krynicka.

 

Wszystkich zebranych powitał ks. Wł. Czerwiński. Po tradycyjnym podzieleniu się opłatkiem odbyły się barwne jasełka przygotowane przez dzieci ze szkoły przy Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu. Osobą odpowiedzialną za stronę muzyczną był p. Piotr Rzepczyk (keyboard).