Pismo wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu

 

Nr. 2 (226)

 

Rok XXX  2003

 

 

 

Jan Matejko Konstytucja 3 Maja 1791 r.