Dzieci z Frysztaka...

Jak już podawaliśmy, 14.12.2002 r. w Ambasadzie RP w Bemie odbyło się uroczyste spotkanie choinkowe dla dzieci polskich mieszkających w Szwajcarii. Z inicjatywy J.E. p. Amb. Jerzego Margańskiego urządzono przy okazji tej uroczystości zbiórkę zabawek i słodyczy na rzecz dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku w woj. podkarpackim. Akcja spotkała się z dużym odzewem rodziców dzieci przybyłych na spotkanie. Zebrane prezenty dostarczyła firma wysyłkowa Zemex AG. W odpowiedzi, dzieci z Frysztaka przesłały niezwykle barwne i urocze listy z podziękowaniem. Ograniczoność miejsca  nie pozwala na ich publikację w wersji drukowanej Naszej Gazetki. Uczyniliśmy to natomiast na naszych stronach internetowych http://www.nasza-gazetka.com/Menu_Polonia/Schweiz/aktualnosci/aktualnosci.htm

Poniżej przedstawiamy list p.Agaty Wyciślak -  Dyrektor  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Frysztaku woj -podkarpackie.

 

Szanowny Panie Ambasadorze

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego we Frysztaku składa serdeczne podziękowania wszystkim Państwu, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zebrania i przekazania darów dla wychowanków naszej placówki. Jesteśmy zaszczyceni, że Państwa pomoc trafiła właśnie do nas.

W naszym Ośrodku kształci się i wychowuje 167 uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Pobierają oni naukę w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole zawodowej. Często przychodząc do nas w wieku 8 lat, opuszczają mury Ośrodka mając lat 21. Tak więc najpiękniejsze lata swojego życia spędzają właśnie pod opieką specjalistów, z dala od środowisk rodzinnych.

Zdecydowana większość podopiecznych pochodzi z rodzin wielodzietnych, o bardzo niskim statusie społecznym. Rodzice najczęściej nie mają pracy, a patologia ich zachowań (agresja, zaburzenia psychiczne, alkoholizm) powoduje nieodwracalne zmiany w rozwoju ich dzieci. Stąd też czujemy się w pełni odpowiedzialni za możliwie najlepsze przygotowanie naszych wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie ludzi pełnosprawnych i stworzenie im godnych warunków rozwoju.

Potrzeby finansowe naszej placówki są bardzo duże. Często nie możemy podołać narastającym trudnościom materialnym. Wciąż rozbudowujemy się, dążąc do polepszenia bazy lokalowej oraz doposażenia pracowni, zwłaszcza przedmiotów zawodowych. Nierzadko przejmujemy funkcję jedynych opiekunów dziecka, dlatego też zabiegamy o pomoc ludzi dostrzegających i rozumiejących potrzeby dziecka specjalnej troski. Prezenty, nawet te najmniejsze, są dla uczniów istotnym wsparciem i doskonałym elementem terapii. Dzieci czują się ogromnie dowartościowane i aktywnie podejmują dalsze wysiłki. Świadomość, że ktoś o nich pamięta jest cennym darem, pozwalającym skutecznie rewalidować zaburzone funkcje.

Proszę pozwolić, że załączę do mojego pisma listy dzieci, w których swoimi nieporadnymi, ale jakże szczerymi słowami pragną wyrazić swoją radość i wdzięczność za wszelki trud, ofiarność i troskę jaką Państwo podjęliście, aby sprawić im przyjemność.

W imieniu całej społeczności naszego Ośrodka: Uczniów, Nauczycieli i Wychowawców za okazaną pomoc z serca dziękujemy, życząc wielu radosnych i pogodnych dni. (..) Z poważaniem  -

 

                               Dyrektor Osrodka - Agaty Wyciślak

Frysztak, 24.02.2003 r.