Pismo wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu

 

Nr. 3 (227)

 

Rok XXX  2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 – 8 czerwca 2003

Referendum Ogólnokrajowe

w sprawie przystąpienia

Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej

 

 

 

Roku, który nadchodzisz - daj temu ludowi

Czas zgody i celu, wsólnoty i mocy !

Daj mu chwilę potrzebną, by mógł się odnowić

Bez fałszu, histerii i.... krwawej przemocy

By nikt już nie pytał, co Polska oznacza -

Bo to Wolność i .... zwykła ludzka godna praca !!!!!

 

                                            Tadeusz M. Kilarski