Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej
w Bernie

 informuje:

 

Zgodnie z Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Referendum Ogólnokrajowym w sprawie przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej oraz Rozporzadzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie spisu osób uprawnionych do udzialu w referendum przebywajacych za granica, odbedzie sie glosowanie 

 

w dniach 7 i 8 czerwca br.
w godzinach od 6.00 do 20.00

w Ambasadzie RP w Bernie, Elfenstrasse 20.

 

 W referendum moga wziac udzial obywatele polscy z waznymi paszportami RP, których nazwiska figuruja na spisie wyborców w urzedzie konsularnym. W zwiazku z powyzszym obywatele polscy przebywajacy w Szwajcarii winni dokonac zgloszenia w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Bernie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie lub telefaxem),

 

najpózniej do 3.06.2003 r. !!! 

 

Zgloszenie to powinno zawierac nazwisko i imiona wyborcy, imie ojca, date urodzenia, numer PESEL Gezeli dana osoba zna taki numer), miejsce stalego zamieszkania, se­rie i numer waznego polskiego paszportu oraz miejsce i date jego wydania. Zgloszenia telefoniczne przyjmowane sa pod numerami:

 

telefon:

fax:

031/352-04-52 lub 031/352-54-57.

031/351-75-13

 

Berno, dnia 12 maja 2003r.

 

 

 

Jak głosowali inni kandydaci do Unii Europejskiej....                          

 

Malta - 8.03. (sobota). Za wejściem do UE - 53,65%, przeciw - 46,35%. Frekwencja: 91%. Głosowanie miało charakter doradczy, traktat akcesyjny ma być ratyfikowany przez nowy parlament wybrany 12 kwietnia.

 

Słowenia - 23.03. (niedziela). Głosowano równocześnie z referendum w sprawie przystąpienia do NATO. Za Unią - 89,6%, przeciw - 10,4% Frekwencja: 60,3%. Referendum ma moc wiążącą dla władz.

 

Węgry - 12.04. (sobota). Za przystąpieniem do UE - 83,8%, przeciw - 16,2%. Frek­wencja: zaledwie 45,7%. Wynik referendum jest wiążący dla władz.

 

Litwa – 10-11.05. (sobota-niedziela). Za przystąpieniem do UE - 91,0%, przeciw - 9,0 %. Frekwencja: 64 %, Wynik referendum jest wiążący dla władz.

 

Słowacja – 16-17.05. (piątek-sobota). Za przystąpieniem do UE - 92%, przeciw - 8%. Frekwencja: 52 %, Wynik referendum jest wiążący dla władz.

 

KOLEJNE REFERENDA w sprawie przystąpienia do UE zorganizują:

 

Czechy – 15-16.06; Estonia – 14.09; Łotwa 20.09. Dziesiąty kandydat - Cypr - nie przeprowadza referendum akcesyjnego.