Pismo wydawane przez Towarzystwo Dom Polski w Zurychu

 

Nr. 4 (228)

 

Rok XXX  2003

 

 

Jan Matejko - Stańczyk

 

 

„Lampa Aladyna, różdżka Mojżesza, pierścień Salomona, czar wszechmocny, wartość nad wartościami – pieniądz !”

                                                       

                                              Edmund Chojecki  (Alkhadar)