Stała Konferencja

Muzeów, Bibliotek i Archiwów polskich na Zachodzie

 

sesja naukowa z okazji 25-ego dorocznego spotkania Stałej Konferencji

Rapperswil 12-13.09.2003 r.

 

piątek, 12.09.2003

 

godz. 16:00-18:00 - TEMATY RÓŻNE.

 

Sutarski Konrad, dr / Budapeszt - Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii, - jako pierwsza oficjalna instytucja tejże Polonii (komunikat).                                              

 

Szkuta Andrzej K.M. / Londyn - O zbiorach pism wojskowych i obozowych w bibliotece IPMS.

 

Stoliński Krzysztof, dr / Londyn - Pomoc finansowa dla AK. Historia drukowania i przesyłania „Górali”, 500zł i 1000zł banknotów z Anglii do Polski.

 

Zieliński Jan, dr / Berno - Rafael ze zbiorów Krasińskich czy Krasickiego. Na tropach pewnego obrazu i pewnej kamei.

 

Władysiuk Stefan/ Montreal - Kanadyjska odyseja skarbów wawelskich.

 

Krzysztof Bożejewicz, SPP/ London - Wybór i instalacja archiwalnej bazy danych (referat nadesłany).

 

sobota, 13.09.2003 temat przewodni:

„ROLA MUZEÓW, BIBLIOTEK I ARCHIWÓW W KASZTAŁTOWANIU OBRAZU HISTORYCZNEGO I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ POLAKÓW“

 

godz. 09:30-10:45 - ROLA ARCHIWÓW I ZBIORÓW RODZINNYCH

 

Biernat Andrzej, dr / Warszawa - Zbiorowa pamięć Polaków a archiwa.

 

Stoliński Krzysztof, dr / Londyn - Zbiory archiwalne Studium Polski Podziemnej w Londynie.

 

Romer Teresa, Szrodt Katarzyna / Montreal - Cztery pokolenia rodu Jundziłłów w Szwajcarii 1830-1960 (zbiór odnalezionych dokumentów, listów, fotografii).

 

godz.11:00-12:30 - ROLA INSTYTUCJI NARODOWYCH I EMIGRACYJNYCH

 

Morkowski Janusz / Rapperswil - Kolumna Barska w Rapperswilu symbolem polskich aspiracji i nadziei wolnościowych.

 

Juzwenko Adolf, dr / Wrocław - Zakład Narodowy im. Ossolińskich w służbie narodu.

 

Drąg Korga Iwona/ Nowy Jork - Zbiory i archiwa Instytutu J. Piłsudskiego w Ameryce wyrazem zaangażowania polskich elit politycznych w USA po 1945r. w sprawę walki o Polskę niepodległą - (referat nadesłany).

 

Lachowicz Teofil, dr / Nowy Jork - Rola muzeum i archiwum Stowarzyszenia Weteraów Armii Polskiej SWAP w Ameryce w pielęgnowaniu niepodległościowych tradycji Wychodźctwa polskiego w Stanach Zjednoczonych.

 

Konopka Jan, dr / Genewa - Narodowa i międzynarodowa rola Muzeum Kościuszki w Solurze i Muzeum Paderewskiego w Morges.

 

Szkuta Aleksander J. / Londyn - Ślady zbiorów rapperswilskich w bibliotece IPMS (komunikat).

 

godz.14:30-16:15 - ROLA MUZEÓW I ZBIORÓW SZTUKI

 

Rottermund Andrzej, prof. dr hab. / Warszawa - O roli muzeów polskich w kształtowaniu świadomości narodowej i politycznej Polaków.

 

Buchmann Anna / Rapperswil - Rola muzeum programowego na przykładach Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Przyczynek do tematu sesji w Rapperswilu.

 

Bobrowska-Jakubowska Ewa, dr / Paryż - O roli prywatnych kolekcji w utrzymaniu tożsamości i więzi narodowej Polaków na przykładzie kolekcji polskich czy polonijnych w Ameryce.

 

Mossakowska Monika / Warszawa - Rola sztuki ludowej w podtrzymywaniu tożsamości narodowej Polaków na emigracji.

 

Simojkajło Alina, dr / Londyn - Muzeum Katyńskie – świadectwo i pamięć.

 

godz.16:30-18:00 - ROLA BIBLIOTEK I PIŚMIENNICTWA

 

Lipniacka Ewa / Londyn - Biblioteka Polska w Londynie, a emigracje. Kraj i Wielka Brytania.

 

Bieńkowska Barbara, prof. dr hab. / Warszawa - Rola bibliotek polonijnych z okresu II wojny św. w kształtowaniu świadomości narodowej Rodaków  (referat nadesłany).

 

Butkiewicz Marian, dr / Lublin - Biblioteka KUL w roli warsztatu kształtowania katolickich elit intelektualnych w dobie PRL-u.

 

Pietrzyk Zdzisław, prof. dr hab. / Kraków - Biblioteka Jagiellońska jako najstarszy skarbiec polskiego dorobku intelektualnego.

 

Bilikiewicz-Blanc Danuta / Warszawa - Rola bibliografii poloników zagranicznych w utrwalaniu tożsamości narodowej.

 

W hotelu po kolacji: film TV-POLONIA o zbiorach i działalności SWAP w Nowym Jorku

 

Zapraszamy wszystkich rodaków i szwajcarskich przyjaciół !

 

 

 

 

Klavierabend

 

Stanisław DRZEWIECKI

 

Schloss Rapperswil - Grosser Rittersaal

13. September 2003 - 19:30 Uhr

 

PROGRAMM

 

 

F. CHOPIN

v       Polonaise A Dur op. 40 no. 1

v       Ballade g Moll op. 23

v       Nocturne cis Moll op. 27 no. 1

v       Scherzo cis Moll op. 39

v       Mazurkas

v       Polonaise As Dur op. 53

 

 

L. van BEETHOVEN

v       Sonate F minor op. 57 „ Appassionata“

 

 

S. RACHMANINOW

v       Etudes -Tableux op. 39   /Auswahl/

 

Karten an der Abendkasse: 25,- CHF für Jugendliche und Studierende 15,- CHF

 

Vorverkauf:  Polenmuseum Rapperswil:

Tel. 055-210.18.62;

Fax 055-210.06.62                 

oder Kreuzbuchhandlung AG Rapperswil:

Tel. 055-210.94.17;

Fax 055-210.14.64