Tadeusz  M. Kilarski

            ............................

 

Podziel jedną chwilę na tysięczne mgnienia,

     W których przez mój umysł Twe imię przebiega

        I dodaj do tego gorycz zapomnienia -

           I spróbuj pomieścić ból w otchłani brzegach.....

 

Podziel jedną chwilę, ale inną miarą

     W której jedno mgnienie będzie tylko wiekiem

          Przeklinaj, by wielbić to życie co karą

               Za winy nieznane..... i bądź w tym 

                                                              człowiekiem.....

 

Jasło,1976 r.

 

 

Z serii Biblioteka Rapperswilska ukazał się tomik poezji Tadeusza M. Kilarskiego pt. „Między nadzieją a zwątpieniem”. Cena 15 frs. (+ porto przy wysyłce)

 

 

Zamówienia

przyjmuje:   

 

Redakcja „Nasza Gazetka” – Postfach, 8332 Russikon

Tel.: 01 955 21 11    Mail: nasza-gazetka@dplanet.ch