RZECZPOSPOLITA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ !

 

Komisja Wyborcza w Ambasadzie w Bernie

 

W Referendum w sprawie przystą­pienia Polski do Unii Europejskiej wzięło udział 58.85% uprawnionych do głosowania. 77.45% wyborców było za przystąpieniem, 22.55% wy­powiedziało się przeciwko.

 

Wyjątkowo dużą frekwencję  zano­towano w Szwajcarii.  Na 1243 oso­by uprawnione do głosowania (oso­by, które wcześniej zgłosiły się oka­zując ważny  paszport Polski), gło­so­wało 1087 rodaków. 94.7% było za wstąpieniem, 5.3% – przeciw.