Szanowni Czytelnicy „Naszej Gazetki“! Drodzy Państwo!

 

Kończąc moją pracę na placówce w Szwajcarii jako Kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Bernie korzystam z uprzejmości Pana Redaktora Tadeusza Kilarskiego, aby tą drogą skierować do Państwa niniejsze słowa pożegnania.

 

Przez ponad cztery lata przyszło mi dzielić problemy, kłopoty i radości wielu obywateli polskich (i nie tylko !) mieszkających w Szwajcarii. Wiele osób powierzało mi swoje, często bardzo osobiste, sprawy i dążenia, jeszcze liczniejsi szukali mojej pomocy i rad. Udzielając ich, jako Konsul RP dbałem o to, aby rozwiązania i decyzje, które Państwo podejmujecie, były zgodne z polskim prawem i przepisami. Jednocześnie, wraz z podległym personelem, staraliśmy się, aby Państwo znali i rozumieli  uwarunkowania  naszej pracy,

 

Konsul Wojciech Miazgowski w Zurychu

stosowane mechanizmy i procedury. Uważam bowiem, że w ten sposób prawo ojczyste staje się obywatelowi bliższe, a wysiłek prawodawczy - godzien poszanowania.

 

Zaufanie, jakim zostałem przy tej sposobności niejednokrotnie obdarzony, było zarówno czymś niezwykle nobilitującym, jak i zobowiązującym. Wielokrotnie odbierałem dowody Państwa życzliwości i wdzięczności. Pragnę za nie teraz państwu podziękować.

 

Praca Konsula dała mi także możliwość poznania działających w Szwajcarii organizacji polonijnych. Bywałem zapraszany przez liczne środowiska do uczestniczenia w ważnych imprezach i uroczystościach. Byłem świadkiem wielu akcji charytatywnych, podejmowanych zbiorowo i indywidualnie. Dzięki temu dane mi było poznać rozmiary Państwa ofiarności na rzecz Ojczyzny. Każdemu, kto choćby w niewielkim stopniu przyczynił się w ten sposób do wspólnego dobra, należą się wyrazy wdzięczności.

 

Osobne słowa podziękowania kieruję do wielce życzliwego Pana Redaktora Tadeusza Kilarskiego, który m.in. publikował przesyłane przez Wydział Konsularny komunikaty i

ogłoszenia. Wspólnie z Państwem dziękuję Panu Redaktorowi za tę pomoc i życzę „Naszej Gazetce“ wielu udanych numerów i stale powiększającego się grona czytelników.

 

Odjeżdżając, życzę Państwu dużo szczęścia osobistego i zdrowia oraz sukcesów na polu zawodowym i w pracy społecznej. Życzę też wszystkim, aby nasza Ojczyzna rozwijała się coraz wspanialej i była przykładem dia innych narodów Europy.

 

Z wyrazami szacunku

 

Wojciech Miazgowski

Kierowik Wydziału Konsularnego

- Radca Ambasady

 

Od Red.: W imieniu Redakcji i swoim pragnę serdecznie podziękować Kier. Wydziału Konsularnego – Panu Wojciechowi Miazgowskiemu za wzorową współpracę. W ciągu tych lat miałem wielokrotnie okazję zapoznać się z zaangażowaniem Pana Miazgowskiego w sprawy Polski i moich Rodaków. Cenię i ceniłem jego poszanowanie prawa i kompetencyjność czym zyskał sobie uznanie środowiska emigracyjnego. Sądzę, że doświadczenie zdobyte tu w Szwajcarii zaowocuje w jego karierze dyplomatycznej, czego życzymy mu z całą serdecznością.

Red. Naczelny NG – Tadeusz M. Kilarski