Święta Narodowego Odzyskania Niepodległości w Zurychu

 

9 listopada w Polskiej Misji Katolickiej w Zurychu odbyły się uroczystości z okazji Święta Narodowego Odzyskania Niepodległości.

 

Po uroczystej Mszy św. w kościele Liebfrauen koncelebrowanej przez ks. Włodzimierza Czerwińskiego miała miejsce uroczysta akademia. Po powitaniu przybyłych rodaków  i zaproszonych gości przez gospodarza spotkania, krótki aczkolwiek wspaniały koncert muzyki fortepianowej wykonała absolwentka Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie  p. Eliza Wasiak.

 

B. Borusewicz i  T. Kilarski

 

 

W imieniu J. E. Ambasadora RP w Bernie dr J. Margańskiego głos zabrała àttache kulturalny Ambasady p. Jolanta Chojecka. Następnie referat okolicznościowy wygłosił gość honorowy tegorocznego spotkania p. Bogdan Borusewicz – postać - legenda ruchu Solidarności, absolwent Wydziału Historii KUL-u, poseł na Sejm trzech kadencji (1991-2001), w latach 1991-1993 Przewodniczący Klubu Parlamentarnego NSZZ "Solidarność", potem członek Unii Wolności. 

 

Bogdan Borusewicz urodził się 11.01.1949r. w Lidzbarku Warmińskim, dokąd rodzice przybyli z Wilna. Jako 19 letni uczeń Liceum Plastycznego został skazany w Gdańsku na 3 lata wiezienia za drukowanie i kolportaż ulotek w czasie wydarzeń marcowych w 1968r. W 1976r. bierze udział w akcji pomocy robotnikom Radomia i zostaje członkiem KOR. Współorganizator opozycji demokratycznej w Lublinie i na Wybrzeżu. Od 1977r. jeden z redaktorów pisma "Robotnik". Od 1978r. kieruje Wolnymi Związkami Zawodowymi Wybrzeża.

 

W 1980 roku Bogdan Borusewicz podjął decyzje i przygotował od strony organizacyjnej strajk Sierpniowy. Jest także współtwórcą Postulatów Strajkowych sierpnia 1980r. Po zakończeniu strajku organizuje powstające struktury solidarności w Gdańsku i w kraju. 13 grudnia 1981r. ucieka SB i przez 4 lata ukrywa się organizując w tym czasie struktury podziemne, regionalne i krajowe "Solidarności". 

 

Zostaje aresztowany w styczniu 1986r. Po amnestii (1988) wspiera strajk majowy i sierpniowy w Stoczni Gdańskiej i ponownie organizuje powstawanie struktur "Solidarności" i zostaje przewodniczącym regionu. Po wygranej kampanii prezydenckiej przez Lecha Wałęsę, Bogdan Borusewicz zostaje wiceprzewodniczącym Komisji Krajowej. W latach 1991-93 organizuje nowopowstały Klub Parlamentarny NSZZ "S" pełniąc funkcję Przewodniczącego.  

 

Uczestniczył w pracach Sejmowych Komisji: Nadzwyczajnej ds. Stanu Wojennego (Przewodniczący) i Spraw Wewnętrznych, Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej oraz Komisji ds. Służb Specjalnych (Przewodniczący). Obecnie wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

 

Bogdan Borusewicz swoją działalnością potwierdził, że jest wyjątkowo sprawnym i skutecznym organizatorem. Doskonale rozpracował metody funkcjonowania (SB). Jestem przekonany, że jego kandydatura w wyborach prezydenckich byłaby ze wszech miar pożyteczną i wskazaną. Polsce potrzeba ludzi uczciwych, ludzi nie będących chorymi na władzę – a Bogdan Borusewicz do nich właśnie należy. Warto o tym pamiętać!

 

Tadeusz M. Kilarski