VI edycja wielkiego konkursu polonijnego

 POLONIADA`04

 

Jest to olimpiada wiedzy o historii i kulturze polskiej przeznaczona dla młodzieży polonijnej. Głównym celem POLONIAD jest pobudzanie młodzieży do pogłębiania wiedzy o kulturze i historii Polski, dawanie możliwości kontaktu z  żywym językiem ojczystym i o nim przypominanie, by lepiej widziała dokonania kultury polskiej i była dumna z twórczego wkładu Polaków do skarbca nauki, techniki i kultury światowej.

 

Organizowane od roku 1993 Poloniady uzyskały w środowiskach polonijnych wysoką rangę, a uczestnictwo w nich młodzieży polonijnej, ze względu na znaczącą rolę edukacyjno-kulturową, stale wzrasta. Weszła ona do kalendarza imprez polonijnych od 10 lat już na stałe. Dotychczas, dzięki akceptacji MSZ, a także aktywnej współpracy  polskich placówek dyplomatycznych, organizacji i szkół polonijnych oraz mediów, idea POLONIAD upowszechniona została w wielu krajach europejskich i pozaeuropejskich.

 

W związku z  tym  Zarząd Fundacji Młodej Polonii w Warszawie prosi o upowszechnienie informacji i zachęcenie młodzieży mieszkającej w zasięgu Państwa instytucji w wieku od 14 do 21 lat do udziału Olimpiadzie, jak też zachęcenie Konsulatu RP do zorganizowania półfinałów POLONIADY `04, celem wytypowanie najlepszych kandydatów na finały do Warszawy. Uroczystość taka zorganizowana w Konsulacie RP może stać się dużym wydarzeniem kulturalnym integrującym środowiska polonijne.

 

Finały w Warszawie odbędą się w DOMU POLONII  w dniach od 4 - 8 lipca 2004 r. podczas uroczystego SYMPOZJUM z udziałem finalistów i gości ze świata polityki i kultury oraz patronów honorowych. Z wyrazami szacunku –

                          

mgr Józef Kaczmarek - Szef Biura Fundacji Młodej Polonii

 

PL-00 322 Warszawa, Krakowskie Przedmieście 64 , DOM POLONII

www.fmp7.republika.pl  oraz

www.mlodapolonia.com

E-mail:fmp7@poczta.onet.pl

tel/fax: (22)  834 56 25, 

komórkowy: 602 423 492,