Rita Rosenstiel nadal aktywna.

 

W lipcu tego roku zakończyła pracę wieloletnia konserwatorka i współtwórczyni Mu­zeum Paderewskiego w Morges, Pani Rita Rosenstiel. Jej zaangażowanie, wiedza i  talent przyczyniły się do doskonałego upo­rządkowania zbiorów i ustalenia licznych  kontaktów muzeum ze środowiskiem mu­zykologów na świecie. Jej zabiegom zaw­dzięczamy też wzbogacenie kolekcji mu­zealnej o  wiele cennych eksponatów, któ­re wyszukiwała w całej Szwajcarii.

 

 

Rita Rosenstiel i Xavier Salina

Rita Rosenstiel poza pracą konserwatora realizowała swoje świetne pomysły propagujące imię polskiego mistrza, wykreowała czekoladki a la Paderewski, wydała  płytę z nagraniami Paderewskiego, itd

 

Chociaż sytuacja w Muzeum przyczyniła się do jej decyzji rezygnacji ze stanowiska konserwatora muzeum w pełni sił i zapału do pracy, Pani Rita zamierza poświęcić się dalszym badaniom  związanym z dokumentacją biografii polskiego artysty oraz planuje wydać książkę na temat Muzeum.

 

Składamy serdeczne podziękowania Pani Ricie Rosenstiel za 10 lat oddanej, bezinteresownej pracy jako konserwator Muzeum I. J. Paderewskiego w Morges.

 

                                                                                  Jolanta Chojecka

 

Redakcja Naszej Gazetki dołącza się do podziękowań życząc p. Rosenstiel dalszych sukcesów i zrealizowania swoich ambitnych planów w krzewieniu jakże wspaniałego posłannictwa pozostawionego nam przez I.J. Paderwskiego.

                                                 

                                                Tadeusz M. Kilarski – Red. Naczelny NG