P o l n i s c h e  Z e i t s c h r i f t  i n  d e r  S c h w e i z

Nr. 1 (231)

 

Rok XXXI  2004

 

V Bal Polonii Szwajcarskiej

 

  

 

„Poloneza czas zacząć. – Podkomorzy rusza

     I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,

          I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi

               I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi..

                    Za Podkomorzym szereg w pary się gromadzi,

                         Dano hasło, zaczęto taniec – on prowadzi....”

 

Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”