Prof. Karpowicza “MAMATTEO CASTETlLO”.

 

W dniu 9 grudnia 2003 odbył się w sali Akademii Architektury w Mendrisio prezentacja kolejnej książki prof. Mariusza Karpowicza pod tytułem „Matteo Castello l‘architetto del primo barocco a Roma e in Polonia“. Prezentacji dokonał profesor Akademii Carlo Bertelli oraz dr. Giorgio Mollisi, znawca dzieł architektonicznych mistrzów tesyńskich w Polsce.

 

Prof. Karpowicz książkę swą poświęcił zapomnianemu w swym kraju mistrzowi Matteo Castelli. Castelli urodził się w małej miejscowości, położonej nad jeziorem Lugano, Melide, około 1560 r. Jego prace znajdują się nad Tybrem i nad Wisłą. Do Polski przybył na zaproszenie króla Zygmunta III Wazy. Zmarł w Warszawie w 1632 r. Wspomnę tylko, że główny ołtarz w katedrze wawelskiej, gdzie spoczywają relikwie patrona Polski - św. Stanisława ze Szczepanowa - to właśnie dzieło mistrza z Melide.

 

Prof. Karpowicz w przedmowie swej książki poświęcił ustęp dr. Mirze Arma. Dzięki niej została wydana książka, przez co nie po raz pierwszy, podkreśliła łączność kulturową kraju swego pochodzenia ze Szwajcarią.

                                                                                            Anna Zymon Stankiewicz