Vor 60 Jahren:

Ausgrabungen durch

polnischen Internierten

in Pfyn!

 

Vom 8. September bis zum 23. Dezember 1944 gruben internierte polnische Soldaten unter der Leitung von Leutnant Henrik Dawid und Karl Keller-Tarnuzzer das jungsteinzeitliche Pfahlbaudorf Pfyn-Breitenloo im Kanton Thurgau aus.

 

Genau 60 Jahre später wird das Amt für Archäologie des Kantons Thurgau an gleicher Stelle eine Grabung durchführen. Wir organisieren am

 

4. und 5. September 2004

in Pfyn-Breitenloo

 

einen „Tag der offenen Grabung“ und würden gerne während dieser Tage auch einen Gedenkanlass durchführen.

 

Damalige polnische Ausgräber oder deren Angehörige sind deshalb herzlich gebeten, mit uns Kontakt aufzunehmen.

Przed 60 laty:

prace wykopaliskowe

polskich internowanych

w Pfyn

 

Od 8 września do 23 grudnia 1944 r.

internowani polscy żołnierze pod dowództwem podporucznika Henryka Dawida i Karla Kellera-Tarnuzzera brali udział w pracach wykopaliskowych wsi zbudowanej na palach z okresu epoki wczesnokamiennej. w Pfyn-Breitenloo w Kantonie Thurgau

 

60 lat później Urząd Archeologii Kantonu Thurgau przeprowadzi prace wykopaliskowe w tym samym miejscu.

 

4 i 5 września 2004

w Pfyn-Breitenloo

 

organizujemy „Dzień otwartych wyko­palisk“ i chcielibyśmy podczas tych dni również uczcić pamięć tamtych wydarzeń.

Serdecznie prosimy byłych polskich internowanych, którzy brali udział w tych pracach lub członków ich ro­dzin o kontaktk z nami

Urs Leuzinger

Amt für Archäologie des Kantons Thurgau

Internet: www.kttg.ch/archaeologie

Mail:               urs.leuzinger@aa.tg.ch

oder / lub

Nasza Gazetka

 

Internet: www.nasza-gazetka.com

Mail:               nasza-gazetka@dplanet.ch

 

 

Schlossmühlestrasse 15a

CH - 8510 Frauenfeld

Tel.: 0041-52 724-15-93

 

Postfach

8332 Russikon

Tel.: 0041-1 955-21-11

Fax: 0041-1 955-21-12