Co nowego w Rapperswilu ?

Janusz Morkowski

W Muzeum Polskim odbyły się sobotę, dnia 17 kwietnia z udziałem wielu gości wernisaże trzech ciekawych wystaw, które trwać będą do niedzieli, dnia 19 czerwca 2004r., a mianowicie:

 

Malarstwo Iwony Woitas-Voy

 

W wieży warownej wystawia na 5 piętrach malarka i poetka Iwona Woitas-Voy rodem z Gdańska, w stanie wojennym w delegacji Soli- darności w Paryżu, a od 15 lat czynna wraz z siostrą malarką i ar- chitektką Elżbietą Woitas w Düsseldorfie. Wśród eksponowanych obrazów kilka uzyskało międzynarodo- we odznaczenia lub wyróż- nienia.

 

Obrazom towarzyszy poezja ich autorki pisana w językach polskim, francuskim i niemieckim, stąd trafny tytuł wystawy „Parnasse Contem- poraine / Współczesny Parnas”. Pomimo przedstawień abstrakcyjnych każde dzieło związane jest z tytułem będącym jego programem.

inż. J. Morkowski i I. Woitas-Voy

Tak więc przykładowo „wiosna”, „lato”, „jesień” i „zima” to coprawda „tylko” kompozycje barw i światła bez przedmiotowych ilustracji atrybutów czterech pór roku, a pomimo to oglądający doskonale zagłębić może się w nastroje i w istotę tego odwiecznego cyklu naszego życia.

 

Może się utożsamiać z tym czego nie pokazano jak „kawę na ławie”; w tym, tkwi poezja tego malarstwa, że jest one otwarte dla fantazji i zadumy patrzącego. Aż dziw, że nie słychać przy tych nowoczesnych obrazach muzyki barokowej, jakże wspaniale unoszącej naszego ducha i fantazję w to co wielkie, odwieczne i nie zawsze dające opisać się tak wprost.

 

Ostatnie lata malarka poświęca coraz częściej kompozycjom komputerowym przy pomocy „pędzla elektronicznego”. Jest to już inna twórczość i inna ekspresja; kompozycje przemawiają chyba już do innej generacji odbiorców. Na CEBIT w Hannoverze, największych targach elektroniki użytkowej w świecie, malarka otrzymała za jedną ze swoich kompozycji cenne wyróżnienie. - W sumie, malarswo i poezja Pani Iwony są ciekawym doświadczeniem estetycznym i filozoficznym i napewno warte są zobaczenia i czytania. Tomiki jej poezji nabyć można w kasie Muzeum Polskiego.      

 

Grafika Andrzeja Pietscha (*1932)

Znakomite akwaforty z lat 1967 do 1975 tego znanego profesora krakowskiej ASP wystawiane w Rapperswilu potwierdzają jego międzynarodową renomę. Mistrzowskie rzemiosło Pietscha idzie w parę z umiejętnością przekazu treści filozoficznospołecznych. Dzieła jego żyją napięciem przedstawianych scen i tajemnic oraz dramatów ludzkich. Tytuły przedstawianych dzieł to przykładowo: Piękna Podróż; Podróż Podmiejska; Podróżowanie; Podróżni; Podróżni – Zasłona; Podróżni - Przed świtem; Przeźrocze z Grecji; Bariery; Spowici. Chciałoby się oglądać takich grafik więcej. Dają one oglądającemu satysfakcję estetyczną i przeżycia dramatyczne. Być może uda się w przyszłości sprowadzić do Rapperswilu większy zestaw prac tego nader ciekawego i dramatycznego artysty.

 

Obie powyższe wystawy „wymyśliła” i zorganizowała p. Anna Buchmann z Zurychu, wspomagała ją kierowniczka muzeum, p. dr Teresa Sandoz. Obu paniom za to serdecznie dziękujemy.

 

W 100-lecie Witolda Gombrowicza (4.8.1904 – 25.7.1969)

Biblioteka Muzeum Polskiego w Rapperswilu czci setny jubileusz urodzin Witolda Gombrowicza wystawą przypominającą życie i twórczość pisarza oraz orientującą o głównych wydarzeniach Roku gombrowiczowskiego w Kraju i na świecie. Wprawdzie awangardowa twórczość Gombrowicza nie spotkała się ze zrozumieniem współczesnego mu społeczeństwa, niemniej została ona doceniona przez późniejsze pokolenia i znalazła szeroki oddźwięk na całym świecie.

 

W witrynach w krużganku rapperswilskiego zamku zaprezentowano szereg pozycji książkowych poświęconych „Jaśniepaniczowi”, jak również znajdujące się w zbiorach Biblioteki dzieła Gombrowicza. Główne miejsce zajmują oczywiście wydane w latach 1969-1990 przez Instytut Literacki w Paryżu (11-tomowe, 1969-77) Dzieła zebrane Gombrowicza, na które składają się m.in. 3 tomy Dzienników, Pornografia, Ferdydurke, Teatr, Kosmos i Trans-Atlantyk.

 

O międzynarodowym uznaniu, jakie pisarz uzyskał pod koniec życia, świadczą  tomiki przekładów jego dzieł na język francuski i niemiecki. Na terenie języka niemieckiego do propagacji twórczości Gombrowicza przyczyniło się wydawnictwo Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main (D), wydając: „Yvonne - die Burgunderprinzessin”, „Die Trauung” i „Operette”. Groteskowo-parodystyczny dramat „Operetka” wydany został również po francusku, podobnie jak prezentujący szeroki wachlarz problemów intelektualno-artystycznych oraz informacji biograficznych „Dziennik”.

 

Przez wiele lat Gombrowicz był w Polsce prawie że „nieznany” lub przynajmniej „zapomniany”. W okresie ostatniego 20-lecia szereg krajowych wydawnictw wznowiło lub wydało na nowo najbardziej znane utwory Gombrowicza, w tym także 15-tomowe wydanie Dzieł Wszystkich (1986-97), co również sygnalizuje wystawa, prezentując szereg krajowych pozycji tego kontrowersyjnego, a jakże interesującego twórcy. Inicjatywę i realizację tej wystawy zawdzięczamy kierowniczce Biblioteki Polskiej, p. Annie Piotrowskiej, której i w tym miejscu za pomysł i wykonanie bardzo dziękujemy. Zaprszamy do obejrzenia wystawy i do korzystania z usług Biblioteki Polskiej w Rapperswilu !

 

 

Walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum - 26.06.2004r.

 

Doroczne Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu odbędzie się w sobotę, dnia 26 czerwca 2004r. w Muzeum Polskim o godzinie 15:30. Wszyscy członkowie i sympatycy tej wspólnej nam wszystkim instytucji są serdecznie zaproszeni do udziału.

 

Po WZ odbędzie wernisaż nader ciekawej wystawy SILESIA VIVA.

Aby zostać członkiem Tow. Przyjaciół Muzeum Polskiego w Rapperswilu należy prze­słac do Muzeum Polskiego odpowiednią deklarację oraz uiścić składkę roczną w wysokości 20,- CHF na Postcheck 87-7378-0  lub na konto bankowe: Bank Linth Rapperswil (BLZ: 68101; SWIFT: LINSCH23) konto nr.:16 -1.208. 252.10.

 

SILESIA VIVA

 

Dzięki staraniom pani Małgosi Soczawy z Küsnacht - za które pięknie dziękujemy - w dniu 26 czerwca otwarta zostanie o godz. 17:00 wyjątkowo ciekawa wystawa przygotowana przez Muzeum Miejskie w Zabrzu. Pod tytułem SILESIA VIVA kryją się obrazy znakomitych twórców ludowych Górnego Śląska, niekiedy zwanych naiwnymi lub nieprofesjonalnymi. Sława takich nazwisk jak Teofil Ociepka, Bronisław Krawczuk, Erwin Sówka, Paweł Wróbel czy Ewald Gawlik już dawno poszła w świat i nie wymaga dzisiaj dalszej reklamy. Reprezentatywna ekspozycja tej żywej i pięknej sztuki Zagłębia Węglowego trać będzie do końca sierpnia. Na wernisaż wystawy serdecznie zapraszamy.  

 

26 Sesja Stałej Konferencji w Krakowie

 

„Stała Konferencja Muzeów, Archiwów i Bibliotek polskich na Zachodzie” powstała w 1978r. w Rapperswilu. Już od przeszło 25 lat 17 instytucji członkowskich z Chicago, Orchard Lake, Nowego Jorku, Montrealu, Paryża, Montresoru, Londynu, Fawley Court, Rzymu, Solury i Rapperswilu spotyka się corocznie w siedzibie jednego z członków by omówić sprawy bieżące swojej działalności oraz projekty na przyszłość. W ubiegłym roku dołączyło do Stałej Konferencji Muzeum Polskie w Budapeszcie utrzymywane przez Związek Polaków na Węgrzech. Z okazji dorocznych sesji odbywają się publiczne sesje naukowe z serią referatów związanych z tematami bliskimi działalności muzeów, archiwów i bibliotek polskich za granicą.

Następna 26 sesja Stałej Konferencji odbędzie się w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie w dniach od 9 do 12 września 2004r. Zainteresowani udziałem powinni zgłosić się w Muzeum Polskim w Rapperswilu.

 

Pomoc dla chorych staruszków w Tbilisi

Dzięki naszym spotkaniom na światowych zjazdach Polonii w Polsce mamy już od wielu lat kontakt z prezeską Związku kulturalno-oświatowego Polaków w Gruzji „POLONIA” z siedzibą w stolicy Gruzji (380007 Tbilisi; ul. G.Leonidze 14), p. Marią Filiną. Pani Maria, będąc profesorem języków na tamtejszym uniwersytecie, utrzymuje w swoim mieszkaniu od roku 1990 bezpłatny punkt pomocy dla osób chorych i starych, głównie Polaków, lecz nie tylko – „jeszcze nikogo nie odesłaliśmy z kwitkiem”, pod­kreśla z dumą prof. Filina. Pomagają jej w tym bezpłatnie dwie lekarki, dr Larysa Metreweli-Zawada oraz dr Maria Marcinkiewicz-Labadze. Potrzeb jest wiele, w tym także lekarstw. Muzeum Polskie inicjowało na ten cel kolekty na mszach św. odbywających się z okazji polskich imprez w Rapperswilu. Dzięki temu przekazać mogliśmy ostatnio do Tbilisi związkowi „POLONIA” na cel opisanej opieki sumę CHF 3400. Przy tej oka­zji dziękujemy wszystkim hojnym ofiarodwcom i prosimy o dalsze donacje. Wpłacac można na konto Muzeum Polskiego (Postcheck: 87-7378-0) z zaznaczeniem:

” für POLONIA Tbilisi”.

                                                                             Powyższe spisał: Janusz Morkowski