Do Czytelników NG słów kilka...

 

 

Przyśpieszone jest to wydanie NG, ale i przyczyna tego stanu rzeczy niecodzienna. Jan Paweł II – nasz Papież odwiedza naszą Szwajcarię!!!

 

To już 103 podróż zagraniczna następcy św. Piotra. W czasie 25-letniego pontyfikatu papież odwiedził Szwajcarię dwukrotnie: w 1982 roku, składając wizytę w siedzibach organizacji międzynarodowych w Genewie, oraz w 1984. Odwiedził wtedy m.in. Berno, Fryburg, Lucernę i Sion.

 

 A skoro o liczbach. Żaden papież wcześniej nie odwiedził tylu krajów i nie wygłosił 2400 przemówień. Pod względem długości jest to trzeci pontyfikat w dziejach Kościoła. Papieżem, który najdłużej pełnił swoją posługę – ponad 30 lat - był św. Piotr; od ustanowienia przez Chrystusa głową Kościoła w 30 roku do męczeńskiej śmierci w 64 lub 67 roku. Drugi pod względem długości pontyfikat należy do Piusa IX, który zasiadał w Watykanie 31 lat (16.06.1846-7.02.1878).

 

Jan Paweł II odwiedził 129 państw, w tym niektóre kilkakrotnie. Najwięcej pielgrzymek odbył do Polski. W czasie tych pielgrzymek papież spędził poza Watykanem 586 dni i przemierzył 1 mln 650 tys. 900 kilometrów. Ojciec Święty pokonał w tym czasie prawie trzykrotnie odległość Ziemi od Księżyca. Stosując inne porównanie można powiedzieć, że dystans pokonany przez papieża odpowiada trzydziestokrotnemu okrążeniu Ziemi wokół równika.

 

Historia nie zawsze była łaskawa dla  Polski. Nie zawsze los obchodził się z naszym krajem łagodnie. A jednak i nas obdarzył obficie – dając nam Prymasa Tysiąclecia – kard. Stefana Wyszyńskiego i Papieża Tysiącleci – Jana Pawła II. Pierwszy przeprowadził nasz naród przez mroki komunistycznego bytowania, drugi poprowadził ten naród ku wolności.

 

Gdy spojrzy się na drogę Karola Wojtyłły i późniejszą Jana Pawła II to jest to dzieło ogromne, ponadczasowe i jego właściwy wymiar ukażą dopiero następne dziesięciolecia.

 

Celem tego wydania nie jest przybliżenie tej cudownej Postaci. Jan Paweł II jest już wystarczająco bliski nam wszystkim. Pragnąłem jedynie zebrać w jakiejś skondensowanej formie główne elementy tego genialnego pontyfikatu włącznie z tym co stanowiło nierozerwalny związek i z nami i z naszą ukochaną Polską. Czy mi się to udało?

                               

                                                                                            Wasz Redaktor