POLSKIE MUZEA NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH  

KSIĄŻKI I PRASY W GENEWIE ( 28 kwietnia -  2 maja 2004r.)

 

Jak już zapowiedziane było w poprzednim numerze „Naszej Gazetki”, na tegorocznych Międzynarodowych Targach Książki i Prasy w Genewie znalazły się „pod jednym dachem” trzy Muzea polonijne, a to Muzeum Polskie w Rapperswilu, Muzeum Kościuszki w Solurze i Muzeum Paderewskiego w Morges. Było to, urządzone w Palexpo w „salonie” wydawnictw książkowych, nasze Stoisko „Muzeów Polskich w Szwajcarii”. Spotkało się ono z dużym zainteresowaniem ze strony licznie dwiedzających je Polaków, Szwajcarów i osób innych narodowościowo pochodzących również i z krajów pozaeuropejskich (Ameryki, Azji, Afryki).

 

 

T.M.Kilarski i koord. Stoiska J.A.Konopka

 

Pragniemy przede wszystkim podziękować J.E. Ambasadorowi RP w Genewie, p. Krzysztofowi Jakubowskiemu za łaskawe objęcie patronatu honorowego nad naszym przedsięwzięciem, jak również p. Andrzejowi Sadosiowi i p. Piotrowi Bilewskiemu ze Stałego Przedstawicielstwa RP w Genewie za pełne życzliwości poparcie.

 

Materiał wystawowy (wydawnictwa książkowe i inne) dostarczyły nam organizacje zarządzające muzeami. Serdecznie za to dziękujemy p. Januszowi Morkowskiemu, dyrektorowi Muzeum w Rapperswilu, p. Annie Piotrowskiej, kierowniczce Biblioteki Polskiej tegoż Muzeum, p. Tomaszowi Wallnerowi, prezesowi Towarzystwa Kościuszki w Solurze, p. Benedyktowi Drewnowskiemu, kustoszowi Muzeum Kościuszki w Solurze, oraz p. Ksywerowi Salinie, prezesowi Towarzystwa Paderewskiego w Morges.

 

Składamy podziękowania za współudział wszystkim trzem organizacjom polonijnym w Genewie. Kierujemy je pod adresem p. Wandy Brysz, przewodniczącej Stowarzyszenia „Pro Polonia”, p. Roberta Świerka, prezesa Stowarzyszenia Polskiego oraz p. Danuty Mentha i p. Zofii Stryjeńskiej, kierujących Klubem Literackim i Artystycznym. Z ramienia odnośnych organizacji aktywnie uczestniczyły w obsłudze Stoiska p. Barbara Zeydler (uczestnicząca również czynnie w niektórych pracach przygotowawczych), p. Aleksandra Małachowska, p. Anna Paszkowska, p. Zofia Stryjeńska i p. Elżbieta Grabowska. Stokrotne dzięki za ich owocną i pełną oddania współpracę.

 

Szczególne wyrazy podziękowania kierujemy do p. Suzanne Leisi Konopka, której bezgraniczne wprost zaangażowanie było bodajże przysłowiowym „conditio sine qua non” naszego przedsięwzięcia. Nie sposób nie wspomnieć tu o nadzwyczaj przyjaznych i kompetentnych usługach, które udzielił nam przy montażu Stoiska, p. Piotr Wrzód, rodak ze Śląska, kierujący zespołem technicznym na Targach.

 

W sukcesie naszego przedsięwzięcia miał swój oczywisty udział znany powszechnie redaktor naczelny „Naszej Gazetki” w Zurychu, p. Tadeusz Kilarski, który 1-go maja w sobotę podpisywał na Stoisku wydany ostatnio zbiór swych utworów poetyckich, cechujących się niezwykłą głębią myśli i uczuć. Inną „okrasą” polonijnej wystawy był występ w Genewie, tego samego dnia, znakomitego zespołu kabaretowego „Trzynastu” z Winterthuru.

                                                                    

                                                                      Jan A. Konopka - koordynator Stoiska