Spotkanie z dr. Cezarym Chlebowskim w Bernie

 

Historia – jakże cenny i istotny dla świadomości społeczeństw jest ten obszar nauki, bo pozwalający na określenie i zrozumienie zjawisk i procesów zachodzących pomiędzy ludźmi. Jakże często właśnie ten obszar traktowany jest marginesowo, jako coś co było i już nie powróci. Nic bardziej złudnego. Na szczęście ciągle i jeszcze są fascynaci czasów dokonanych. Dzięki temu powstają znakomite dzieła naukowe, pozycje książkowe, sztuki teatralne, wieczory poetyckomuzyczne.

 Do nich należy Cezary Chlebowski, doktor nauk historycznych UW mający za sobą 53 lata działalności publicystyczno-dziennikarskiej i 46 lat pracy badawczo-literackiej.

 

Każdy, kto choćby minimalnie interesuje się historią najnowszą, musiał zetknąć się z jego bogatą i różnorodną twórczością: rozprawami naukowymi, powieściami, reporta­żami, esejami, książkami dla młodzie-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Chlebowski i I Radca M.Sokołowski

ży i setkami tekstów publicystycznych zamiesz­czanych w rozmaitych czasopismach krajowych i emigracyjnych.  

 

„Gazda z Diabelnej”, „Gdy las był domem”, „Nocne szlaki”, ”Odłamki granatu”, „Reportaż z tamtych dni”,  „Zagłada IV Odcinka” - to tylko kilka tytułów z łącznego nakładu prawie miliona egzem­plarzy. Olbrzymią popularność przyniosły mu szczególnie pozycje „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”, „Wachlarz” i autobiografia „Bez pokory”. Obecnie w przygotowaniu jest pozycja pt. „W armii Państwa Podziemnego”

 

Spotkanie z tą interesującą postacią odbyło się w budynku ambasady RP 26 maja br. Spotkanie niezwykle ciekawe i cenne, dające jeszcze jeden witraż spojrzenia na okres wyjątkowo trudny dla naszej państwowości, okres przegranej kampanii wrześniowej i wydarzeń lat po niej następujących.

 

Olbrzymią szkodą jest brak tego – co wielokrotnie powtarzałem i powtarzam przy każdej okazji – brak koordynacji organizacji polonijnych. Jestem przekonany, że wykład dr. Chlebowskiego znalazłby również szerokie grono słuchaczy zarówno w Zurychu jak i Genewie czy Bazylei. A szkoda, bowiem ten historyk i pisarz miał i ma sporo ciekawych zdarzeń do opowiedzenia.

                                                                                                          Tadeusz M. Kilarski

 

PS. Czytelników zainteresowanych twórczością dr. Cezarego Chlebowskiego informuję, że w redakcji Naszej Gazetki można zamówić w cenie 35 CHF znakomitą książkę tego autora o majorze Janie Piwniku ps. Ponury „Pozdrówcie lasy Świętokrzyskie