K w i a t y  i  z n i c z e  n a  p o l s k i c h  g r o b a c h

w Winterthur i Wiesendangen 1 listopada 2004 roku

 

W dniu 1 listopada 2004 roku corocznym zwyczajem I Radca Ambasady RP i Kierownik Wydziału Konsularnego p. Mieczysław Sokołowski złożył w obecności przybyłej Polonii szwajcarskiej  kwiaty na grobie internowanych w Winterthur (cmentarz Rosenberg) oraz pod płytą pamiątkową na  cmentarzu w Wiesendangen.

 Modlitwy odprawił ksiądz prałat Włodzimierz Czerwiński prowadzący Polską Misję Katolicką w Zurychu.