„SZUKAJCIE PRAWDY DLA SWEGO NARODU”

 

„Idźcie, jak światła przystoi czcicielom,

            oświecać drogi ludzkiego pochodu

                            ku coraz wyższym i jaśniejszym celom.

                                 Szukajcie prawdy dla swego Narodu”.

 

Tymi słowami  polskiego poety Adama Asnyka zakończył prelegent Jan  Konopka swój odczyt z przeźroczami pt. „Wieczna chwała”, dany na wieczornicy kościuszkowskiej w Zuchwilu 7 listopada. Wyświetlane przez niego przeźrocza z komentarzem  przypomniały obecnym historię wybuchu Insurekcji kościuszkowskiej w 1794 r. i przebieg bitwy pod Racławicami (4 kwietnia), ukazując ponadto hołd  oddany tym doniosłym faktom historycznym i postaci Naczelnika w polskim malarstwie (obraz Jana Matejki „Kościuszko po bitwie racławickiej”;  Panorama Racławicka), rzeźbie (monumentalny pomnik Kościuszki na Wawelu) i objektach (kopiec Kościuszki w Krakowie). Tekst komentarza w wersji niemieckiej (tłumaczenie wersji polskiej) czytał Paul Bühler, kierownik Ośrodka Duszpasterskiego zuchwilskiej Parafii.

 

Impreza została zorganizowana z okazji 210. rocznicy Insureckcji kościuszkowskiej przez nasz Zespół społeczny ‘ad hoc’ ze współudziałem Ambasady R.P. w Bernie. Rozpoczęła ją uroczysta Msza św. celebrowana o godz. 17-tej w zuchwilskim kościele przez Ks. Prałata Włodzimierza Czerwińskiego, kierującego PMK w Zurychu.  O godz. 18-tej nastąpiło złożenie  wieńca u stop pomnika Kościuszki w Zuchwilu przez p. Stanisława Kozłowskiego i p. Mieczysława Sokołowskiego, reprezentujących z tej okazji Ambasadę R.P. w Bernie. Z wielką przykrością uczestnicy uroczystości  dowiedzieli się o przyczynie nieprzybycia do Zuchwilu Pana Ambasadora Jerzego Margańskiego; kilka dni wcześniej uległ on bolesnemu wypadkowi.

 

Po złożeniu wieńca, p. Kozlowski wygłosił przy pomniku przemówienie wspominając bohaterską postać Kościuszki i jego znaczenie dla naszych czasów. Następnie uczestnicy odwiedzili swieżo odrestaurowaną „Polską Kaplicę”, stojącą obok pomnika, starannie „wypucowanego” dzięki zabiegom Waltera Bitzi, przewodniczącego zuchwilskiej  Rady parafialnej. O godz. 18:30 wszyscy udali się na wspomnianą wyżej prelekcję do sali parafialnej, gdzie czekał na nich przygotowany przez organizatorów suty poczęstunek. Obecnych powitał w serdecznych słowach p. Jan Sroka, przewodniczący polskiej Rady parafialnej w Zuchwilu, pełniący na spotkaniu funkcję „mistrza ceremonii” z ramienia naszego Zespołu. Dodać wypada, że  w ramach tej imprezy sprzedawana była, nowowydana publikacja kościuszkowska (pt. „Ku czci Tadeusza Kosciuszki”). Cały „utarg” przekazany został na rzecz Centrum Spotkań i Modlitwy w Zurychu.                                         

 

Nasi Rodacy, licznie przybyli na tę uroczystość (również spoza Solury: z Zurychu, Genewy, Nyon...), spędzili czas miło i pożytecznie w towarzystwie grupy szwajcarskich   miłośników miejscowych polonijno-kościuszkowskich pamiątek i tradycji.

 

                     Zespół społeczny dla obchodu w Zuchwilu 210. rocznicy Insurekcji Kosciuszkowskiej