Przejdę przez ten świat tylko jeden raz...

 

W ostatnich dniach odszedł od nas jeden z najwybitniejszych ludzi. Jego choroba i śmierć zjednoczyła nas ludzi w ostatnich dniach, w głębokiej zadumie i modlitwie. Poniżej zamieszczam cytat, stanowiący jedną z mądrości, która przyświecała Papieżowi w trakcie jego pontyfikatu.

 

"Przejdę przez ten świat tylko jeden raz. Dlatego cokolwiek mogę zrobić dobrego lub jakąkolwiek komukolwiek wyświadczyć przysługę, niech uczynię to teraz. Niech tego nie odkładam ani nie zaniedbuję, bo nie będę szedł tą drogą nigdy więcej" 

                                                      -   Św. Paweł.

 

Cytat ten skłonił mnie do refleksji nad swoim życiem, myślę, że każdy z nas może odnieść go do własnego, codziennego życia, co pozwoli nam pozostać w jedności nie tylko w tych dniach lecz zawsze.                                                                       

                                                 

                                                  Piotr Mazurkiewicz