„Wierność językowi jest miarą wielkości człowieka”...

 

Klub Miłośników Żywego Słowa zbliża się wielkimi krokami ku jubileuszowi DWUDZIESTOLECIA. Ale to dopiero „za chwilę”. Najpierw opowiedzmy co się działo w minionym sezonie, w roku 2004-tym.

 

Podczas marcowego spotkania w pawilonie koncertowym Villi Boveri w Baden, prof. Jerzy BRALCZYK wpisał się tak do Księgi Pamiątkowej: ”Jako człowiek mówiący, który tu w Baden mówił o mówieniu, wolałbym zdecydowanie nie wpisać się do tej księgi, lecz mówić. Z wdzięcznością: losowi, historii, światu i Pani Basi (co wychodzi na jedno) i dla Niej z podziwem tu w Baden.” A w kwietniu p. Anna SENIUK – gwiazda Starego Teatru w Krakowie, aktorka teatrów warszawskich Ateneum i Narodowego, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie, zachwyciła słuchaczy interpretacją prawie całkowicie zapomnianego poematu Stanisława Balińskiego – poety należącego do grupy Skamandrytów, który po wojnie zdecydował się na pozostanie poza krajem, „WIECZÓR W TEATRZE WIELKIM”. Fragment tego niezwykłego poematu pozwalam sobie zacytować:      

           

            „W dużej loży przy scenie siedzi jasnogłowa,

             Teatralno-muzyczna, bujna, operowa,

             Rodzina Młynarskiego. Dyrektor we fraku

             Rysuje się nad nimi, jak cień na tle gmachu.(...)

             Uniesie w górę rękę. Rozejrzy się bacznie.

             I uderzy o pulpit. I czarować zacznie.”

 

Czerwcowym gościem Klubu był dziennikarz i twórca najwyżej ocenianych programów telewizyjnych z cyklu „Sensacje XX wieku” – Bogusław WOŁOSZAŃSKI”. Słuchaliśmy zafascynowani wykładu o zagadkach, jakie pozostawił XX-ty wiek. Bogusław Wołoszański napisał ogółem dwanaście książek. Wszystkie zajmowały czołowe miejsca na listach bestsel-lerów. W księdze pamiątkowej czytamy: „Twoja praca, to piękna i długa historia tworzenia Polski – uśmiechniętej, przyjacielskiej, mądrej, czującej – wielkiej”...

 

Stare przysłowie mówi: „Cudze chwalicie, swego nie znacie. Sami nie wiecie, co posiadacie”. Ano właśnie... Przeko-nana jestem jednak, że po wrześniowej premierze programu pt. „Piosenka przypomni ci..”, w opracowaniu i wykonaniu Kabaretu „Trzynastu”, publiczność klubowa zapamięta tę literacko-muzyczną „rodzinę”, pełną wdzięku i temperamentu. Kabaret powstał w 2000 r. na terenie Szwajcarii. Od tego czasu konsekwentnie i z uporem promuje kulturę polską. Dekoracje i kostiumy zdobywane z wielkim wysiłkiem, podkreślają różnorodność programów. Nieprzespane noce przed kolejnymi premierami, trema, napięcie, z którym pracują... Byłam tego świadkiem, „matkując” artystycznie tej WSPANIAŁEJ „TRZYNASTCE”. Wierzę w ich siłę i pasję.

 

W październiku gośćmi Klubu byli Jolanta Kessler-CHOJECKA – radca kulturalny Amba­sady Polskiej w Bernie, twórca i reżyser filmów dokumentalnych i producent filmowy - Mirosław CHOJECKI. 

 

Uroczystość Barbórkowa, zamykająca 18-ty sezon działalności Klubu Miłośników Żywego Słowa, wypełnił recital aktorski wybitnego aktora teatralnego, telewizyjnego, filmowego, ale przede wszystkim kabaretowego – Mariana OPANI, któremu akompaniowała Aldona Krasucka – Pellowska. Mimo, że w swoim żywocie artystyczno-estradowym zaśpiewał setki piosenek, uparcie wraca do tych ulubionych, które, jak sam mówi, oprócz wartości literackich czy muzycznych najcelniej rozszyfrowują naturę człowieka z jego wzlotami, upadkami, mizerią i wielkością.

 

W marcu 2005 r. Klub zaczął 19-ty sezon spotkań literacko – artystycznych. Dziękuję wszystkim Jego wieloletnim bywalcom za wierność, lojalność i okazane zaufanie.

 

                                                                                                   Barbara Ahrens – Młynarska.