Do Czytelników NG słów kilka...

 

  

Tragiczna katastrofa na Międzynarodowej Wystawie gołębi w Katowicach wstrząsnęła Polską. Zawalony pod ciężarem śniegu dach kosztował 65 istnień ludzkich. Raz jeszcze okazało się, że za prowizorkę i brak stałej kontroli można zapłacić cenę najwyższą.

 

A skoro o prowizorkach. Pytają mnie niektórzy, czy nie obawiam się „dyktatury braci Kaczyńskich”, czy nie sądzę, że demokracja w Polsce jest zagrożona. Ani się obawiam, ani spodziewam się takiego zagrożenia. Sądzę, że po prostu odbywa się nad Wisłą „generalne sprzątanie”, to co powinno być przeprowadzone 17 lat temu, a przeprowadzone nie zostało. Do tej pory było „kosmetyczne przekładanie”, ot takie zamiatanie chwilowo niepotrzebnych odpadów po kątach, pod dywan, bądź po szufladach, z możliwością „reaktywowania”. To skutkiem takich poczynań, możliwym było, iż żyjący zagranicą prokurator stalinowski, mający na sumieniu niewinnych Polaków pobierał sobie do niedawna emeryturę z kasy państwa polskiego. Przykłady tego rodzaju absurdów i łajdactw można  mnożyć,  więc może już czas najwyższy zakończyć te pozorowane przywracanie wartości wartościom i wziąć się za prawdziwe oczyszczenie stref działalności polityczno-gospodarczych w Polsce…

 

Wróćmy na nasze podwórko i do uroczystości Święta Narodowego11-go Listopada. Organizowały je - Rada Ośrodka Duszpasterskiego w Zurychu, Stowarzyszenie CSiM PMK w Zurychu oraz stowa­rzyszenia pobożnościowe działające w ośrodku. Natomiast składanie kwiatów pod tablicami poświęconymi  -  prezydentowi  Gabrielowi Narutowiczowi i marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu to domena - i to od wielu lat dwóch organizacji – Towarzystwa Polskiego w Zurychu i Towarzystwa Polskiego „Zgoda”.

 

Zbliża się 8 marca – „Dzień Kobiet”. Wszystkim Paniom z okazji ich święta w imieniu swoim i Redakcji NG, życzę dużo zdrowia i pomyślności, uśmiechu na twarzy oraz satysfakcji za­równo w życiu pry­watnym jak i zawodowym –

  

                                                                                                                  Wasz Redaktor