Spotkanie Autorów 2006 r.

 

Wiesław Piechocki

Iwona Woitas-Voy

Spotkanie Autorów 2006 r. - zorganizowane przez Bibliotekę Muzeum Polskiego w Rapperswil odbyło się w sobotę dnia 21.stycznia br. Trudno byłoby znaleźć bardziej reprezentacyjne i piękniejsze miejsce niż na zamku rapperswilskim.

 

O godzinie 16-ej, przybyłych gości w wypełnionej do końca sali Polskiej przywitała Dyrektor Muzeum Polskiego p. Anna Buchman.

 

Po powitaniu rozpoczął się koncert małżeństwa z Brazylii - p.Aleidy Schweizer (pianino) i p.Jerzego Milewskiego (skrzypce). Oni też dawali podkład muzyczny (czasami zbyt głośny...) do prezentowanych przez autorów swoich dzieł.

 

 

 

Andrzej Taran i Tadeusz M. Kilarski

Jako pierwszy wystąpił p. Wiesław Piechocki z Austrii, przedstawiając swoją interesującą książkę p.t. „Okolice". Zawiera ona 77 felietonów pisa­nych "lekkim piórem".

 

Drugą osobą była p. Iwona Woitas-Voy, która zaprezentowała kilka swoich wierszy z wydanego tomiku „Poezje”.

 

Po przerwie ze słodkim poczęstunkiem, kolej przypadła na następne wiersze zebrane w książce p.t. „Między nadzieją a zwątpieniem". Wybrane przez autora - p. Tadeusza Kilarskiego poezje, mające pewną ciągłość tematyczną i tworząc coś w stylu mini-widowiska poetyckiego, deklamowane były na dwa głosy: przez autora i jego przyjaciela p.Andrzeja Tarana.

 

Wszystkich prezenterów nagradzano sążnistymi oklaskami, a organizatorom należą się słowa uznania i specjalne podziękowanie za ten piękny wieczór.

                                                                                         Anna Zymon-Stankiewicz