Komitet  Organizacyjny Odnowy Pomnika Internowanych w Winterthur

Pomnik grobowy w Winterthur

W dniu 27 kwietnia br. w Winterthurze odbyło się spotkanie przedstawicieli środowiska kombatantów, Muzeum Polskiego w Raperswilu oraz redakcji Naszej Gazetki z J.E. Ambasadorem RP p. Januszem Niesyto, który wcześniej w towarzystwie Konsula RP p. Mieczysława Sokołowskiego i attaché obrony płk. Krzysztofa Roli, złożył kwiaty przed pomnikiem-grobowcem żołnierzy 2 Dywizji Strzelców Pieszych na cmentarzu Rosengarten w Winterthurze.

   

W trakcie spotkania omówiono problemy dotyczące obecnego stanu pomnika-grobowca polskich żołnierzy internowanych w Szwajcarii w czasie II wojny światowej.

 

A stan ten jest zatrważający. Budulcem nie jest ani granit ani piaskowiec, ale beton, który kruszy się i rozpada. Zaczerniała powierzchnia i nieczytelne napisy dopełniają ponurości całego obrazu. Powierzchowne odnowienie nie przyniesie żadnych efektów, dopóki nie zastąpi się budulca, z którego jest zbudowany, innym materiałem trwałym. Również umiejscowienie obok siebie dwóch różniących się orłów, powoduje nieporozumienia wśród osób odwiedzających cmentarz – szczególnie Szwajcarów nie odróżniających godła państwowego Polski od godła 2 Dywizji Strzelców Pieszych.

 

W tej sytuacji ukonstytuował się Komitet mający za zadanie koordynację i współpracę z przedstawicielami rządu polskiego celem renowacji tego, tak istotnego monumentu historycznego na terytorium Konfederacji.

W skład Komitetu wchodzą:

 

Dr med. Andre Frank – Główny Koordynator

Dypl. arch. Jan Zbigniew Bem

mgr Tadeusz M. Kilarski

Prof. Zbigniew Pląskowski

Jerzy Stawarz

 

Stanowisko w tej kwestii oraz zaangażowanie J.E. ambasadora RP p. Janusza Niesyto pozwala żywić nadzieję, iż ten bolący problem środowiska polonijnego w Szwajcarii, po wielu latach inercji, nareszcie znajdzie pozytywne rozwiązanie.

 

                                                                                         Tadeusz M. Kilarski