Spis treści - Nr 5 /2006

Pierwsza strona
tmk – Do Czytelników słów kilka...
Pomnik Sienkiewicza w Vevey - Zaproszenie
Pomnik Sienkiewicza w Vevey - historia projektu
A.Buchmann - Słowo o Konferencji
List Prezydenta RP - Lecha Kaczyńskiego
Ambasada RP - Dzień Kościuszki...
J.Konopka - Rozbrzmiala polska...
Z żałobnej karty - dr med. Czesław Bieliński
Z żałobnej karty - dr med. Witold Leśniak
tmk - Przed 50-ciu laty w Budapeszcie...
E.Mastej - Polityka, ambicje, ulica...
W.Piechocki - Melnitz
J.Konopka - Karol Szymanowski i jego więzi ze Szwajcarią
J.Grodek - Pyk i przytyk
tmk - A kiedy życie zakpi z nas raz jeszcze...
J.Lityński - Kasper Pochwalski
A.Zymon - W krainie tysiąca jezior
B.Ostapowicz - Tenisowe Mistrzostwa