Sz.P. 

                                                                                                         Minister Anna Elżbieta Fotyga

                                                                                                         Ministerstwo Spraw Zagranicznych

                                                                                                         AL. J. Ch. Szucha 23

                                                                                                         00-580 Warszawa / Polen

 

 

Szanowna Pani Minister

 

Z olbrzymim zaskoczeniem i niedowierzaniem środowisko Polonii w Szwajcarii przyjęło decyzję Pani Minister o odwołaniu z dniem 30 kwietnia 2007 r. Ambasadora RP w Bere p. Janusza Niesyto. Z zaskoczeniem, bowiem dotychczasową półtoraroczną działalność p. Ambasadora cechowała duża otwartość w stosunkach z Polonią, komunikatywność i skuteczność w usuwaniu problemów nurtujących nasze środowisko i z niedowierzaniem, iż prawdopodobnie decyzję te podjęła Pani Minister w reakcji na list odosobnionej organizacji, której w Helwecji nikt poinformowany poważnie nie traktuje.

 

Treści wspomnianego listu, którego słownictwo przypomina hańbiący rok 68 - nie zamierzamy tu komentować. Kontakty Ambasadora p. Janusza Niesyto z organizacjami, stowarzyszeniami, klubami i zespołami polonijnymi są rzeczywiście bardzo dobre. Nie tylko bowiem chętnie był zapraszany na wszystkie ważne spotkania poszczególnych organizacji polonijnych, ale i korzystał z tych zaproszeń przybywając na nie, częstokroć pokonując jednego dnia trasę Berno – Zurych – Winterthur - Genewa.

 

Dzięki zaangażowaniu Ambasadora powstała we wrześniu 2006 r. Filia Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP w Bernie z siedzibą w Zurychu czyli Polska Szkoła, a w listopadzie odsłonięto piękny pomnik Henryka Sienkiewicza w Vevey organizując wyjątkowy i niezapomniany – także dla Szwajcarów - „Polski dzień” w tym mieście. Jest również pierwszym ambasadorem polskim, który postanowił zorganizować honorowy konsulat RP w Księstwie Liechtenstein, co jest krokiem wręcz historycznym, bowiem takiej placówki nigdy dotychczas w Księstwie nie było. Nie sposób również pominąć poparcia i pomocy p. Janusza Niesyto przy trójstronnej konferencji dotyczącej układu w Weimarze, która odbyła się w Genewie 19 stycznia 2007 r., a na której obok Konsulów Francji i Niemiec oraz prelegentów R. Dumas, J. Bitterlicha i prof.  Z. Najdera – nasz Ambasador wspaniale reprezentował nasz kraj. Uczestnicząc w organizacji tej konferencji w której wzięło udział ponad 300 osób, wykazał ogromne doświadczenie dyplomatyczne, takt, a także – co nie jest sprawą błahą - wysoki poziom znajomości lingwistycznych.

 

Kiedy kilkanaście miesięcy temu środowisko żołnierzy internowanych 2 Dywizji Strzelców Pieszych spotkało się z p. Januszem Niesyto na cmentarzu „Rosenberg” w Winterhur, nikt chyba nie wierzył, że temu Ambasadorowi uda się to co nie udało się jego poprzednikom - doprowadzić do odnowienia będącego w stanie rozkładu pomnika grobowego internowanych żołnierzy 2 DSP. I właśnie teraz, gdy ten bolący problem został rozwiązany – w dużej mierze dzięki zaangażowaniu p. Niesyto - nadeszła informacja o jego odwołaniu.

 

Również termin tego odwołania jest dla nas szokujący – trzy dni przed wielkim świętem narodowym 3-go Maja, trzy dni przed – z takim pietyzmem organizowanym przez Ambasadora p. Janusza Niesyto spotkaniem w Ambasadzie, promującym Wrocław jako kandydata do organizacji EXPO 2012.

 

Organizacje Polonijne w Szwajcarii cenią demokrację i kulturę polityczną. Dużo mogliśmy nauczyć się od mieszkańców tego wolnego i szanującego wolność i tolerancję kraju. Dlatego, żadna marginalna organizacja uzurpująca sobie bezprawnie i nie po raz pierwszy prawo występowania w naszym imieniu i przemawiania językiem nienawiści, nie zmieni faktu, że Ambasador RP p. Janusz Niesyto należy do jednych z najaktywniejszych i najbardziej skutecznych Ambasadorów Rzeczypospolitej Polskiej w naszej drugiej Ojczyźnie. W ciągu półtora roku, pracą i umiejętnością dialogu zbudował sobie uznanie i szacunek wśród społeczności polonijnej i nawet jego wcześniejsze odwołanie tego nie zmieni. Nie nam oceniać życiorys Ambasadora i jego karierę dyplomatyczną, ale możemy i powinniśmy się wypowiedzieć, i to czynimy - w imieniu znacznej części aktywnej Polonii, na temat jego działalności i związków z tą Polonią.

 

Szanowna Pani Minister !

Zwracamy się z prośbą o ponowne przeanalizowanie tej decyzji. Jeżeli prawdą jest to co głosi Prezes Jarosław Kaczyński i reprezentowana przez niego partia „Prawo i Sprawiedliwość”, że głos Polonii jest dla nich również głosem Narodu – a nie mamy podstaw aby temu nie wierzyć – to prosimy wziąć pod uwagę i nasz głos – rzeczywiście istniejących i działających Organizacji Polonijnych reprezentujących zdecydowaną większość społeczności polskiej w Szwajcarii, dla których Polska była i pozostanie wartością najwyższą. Prosimy pozwolić pracować Ambasadorowi RP p. Januszowi Niesyto dalej dla dobra Polski i emigracji polskiej w Szwajcarii. Również doniosłość obchodów narodowego święta 3-go Maja wymaga udziału Polskiego Ambasadora.

 

Wierząc w obiektywność decydentów i ich zrozumienie problematyki Polonii szwajcarskiej pozostajemy z wyrazami szacunku –

 

Association Swiss - Pologne PRO POLONIA – Geneve - Wanda Brysz

 

Fundacja "Archivum Helveto-Polonicum" - Prezydent – Jacek Sygnarski i Anna Bugnon

 

Koło Żołnierzy 2 DSP Szwajcaria - Prezes – Henryk Węgier (odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski” ).

 

Klub Polski w Bernie (istniejący od 1948 r.) - Prezes - Ewa Szydłowska

 

Nasza Gazetka - Pismo Polonii Szwajcarskiej (istniejące od 1973 r.) - Red. Naczelny - mgr Tadeusz M. Kilarski

 

Polonijny Zespół Tańca i Pieśni PIAST - Prezydent - dr inż. Jerzy Skoczylas

 

Stowarzyszenie Polskie w Genewie - Prezes Dorota Cybulska

 

Towarzystwo „Dom Polski w Zurychu” - Prezes - Andrzej Nurkowski (odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski“).

 

Towarzystwo Polskie Winterthur - Prezes – mgr inż. Ewa Steffen-Żółkiewicz

 

Towarzystwo Polskie w Zurychu (istniejące od 1865 r.) - Prezes - inż. arch. Jan Zbigniew Bem (odznaczony „Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polsku” ).

 

Towarzystwo Polskie „ZGODA” w Zurychu (istniejące od 1894 r.) - Prezes - prof. dr Maria-Jolanta Zagalak-Hofman

                                                        W imieniu wyżej wymienionych Organizacji

                                                                     inż. arch. Jan Zbigniew Bem    

 

 

Do wiadomości:

Prezydent RP - Pan Lech Kaczyński, Warszawa

Prezes Rady Ministrów - Pan Jarosław Kaczyński, Warszawa

Marszałek Senatu - Pan Bogdan Borusewicz, Warszawa

Marszałek Sejmu – Pan Marek Jurek, Warszawa

Ambasador RP w Szwajcarii – Pan Janusz Niesyto, Bern

Zurych, 25 lutego 2007 r.