Pożegnanie Ambasadora....

 

Tadeusz M. Kilarski

Przyszedł, oddelegowany z wolnej, demokratycznej Polski. Był krótko, zbyt krótko jak na ambasadora suwerennego, niezależnego i praworządnego państwa. Zrobił w tym czasie dla wizerunku Polski w Szwajcarii i Polonii  szwajcarskiej więcej niż ci, co w takiej samej roli, spędzili tu standartowy bądź przedłużony okres działalności dyplomatycznej. Odszedł, bo prymitywny donos, dla Pani Min. MSZ znaczył więcej niż głos praktycznie wszystkich organizacji polonijnych w kraju Wilhelma Tella.

 

20 kwietnia w Ambasadzie RP w Bernie odby­ło się pożegnanie J.E. Ambasadora RP p. Janusza Niesyto z Polonią. W swoim wystą­pieniu Amba­sador podziękował wszystkim Orga­nizacjom Po­lonijnym za współpracę i możliwość wspólnego działania dla dobra wizerku Polski i  środowisk polonijnych w Szwajcarii.

 

Podzięko­wał również za duże wyrazy poparcia i życzli­wości z jakimi spotkał się zarówno ze strony Or­ganizacji jak i osób prywatnych, po ukazaniu się decy­zji o jego odwołaniu.

 

Amb. Z.Rapacki i Amb. J. Niesyto

 

Wyraził żal, że nie bę­dzie mu dane być obecnym przy rozdaniu pier­wszych świa­dectw w szkole polskiej, że zabraknie go przy odsłonięciu odnawianego pomnika grobowego żołnierzy internowanch w Winterthur i że nie dokończy kilku innych projektów. Wyraził również zrozumienie dla tych, którzy z różnych względów powstrzymali się od popisania listu do MSZ.

 

Odpowiedź Polonijnych Organizacji była jednoznaczna – brak zrozumienia dla decyzji o wcześniejszym odwołaniu i to na 3 dni przed świętem państwowym i pełne poparcie dla działalności na stanowisku ambasadora. Jakże znamienne było krótkie ale przejrzyste wystąpienie bohatera Powstania Warszawskiego p. Wacława Micuty. Z kolei przedstawiciele 2DSP potwierdzili, iż Amb. p. Janusz Niesyto już teraz jest zaproszony na uroczystość odsłonięcia pomnika w Winterthur. Życzeniom zdrowia i pomyślności towarzyszyło pełne przekonanie, iż jeszcze przyjdzie czas ponownego spotkania z nim jako Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej w Szwajcarii.