J.E. AMBASADOR W VEZIA

 

W Vezia k. Lugano znajduje się w par­ku Moro­sini kaplica, w której przez wiele lat było prze­chowywane serce gen. Tadeusza Kościuszki. Nikt z mieszkających tu Polaków o niej nie wie­dział..., ale wiedział o niej Am­ba­­sador p. Ja­nusz Niesyto. Gdy był po raz pierwszy w Luga­no chciał ją ko­niecznie zo­baczyć. Miałam przy­jem­ność zaprowadzić p. Ambasadora do Kapli­cy, która wyglądała opuszczona i zapomniana. Z miejsca padła decyzja: trzeba zająć się tym polskim śladem.

 

23.04. parę dni przed opuszczeniem placówki dyplomatycznej w Bernie, p. Ambasador przyjechał wraz z Konsulem p. Mieczysławem Sokołowskim na spotkanie z władzami Gminy Vezia i Prezesem Szpi-

tala Italiano, który jest właścicielem terenu. Oprócz przemówienia p. Ambasadora Niesyto i osób oficjalnych pięknie opowiedziała prof. Alice Moretti historię o gen. Kościuszce, a szczególnie o jego sercu, które generał zapisał w testamencie córce zaprzyjaźnionej rodziny Morosini.

 

Spotkanie uświetniła kompania honorowa w historycznych mundurach, jednak przede wszystkim zaowocowało ono pierwszymi decyzjami odnośnie realizacji planu odnowienia kaplicy. Również miejscowa prasa poświęciła dużo miejsca temu wydarzeniu.

 

Wielkie słowa uznania dla Ambasadora p. Janusza Niesyto, który do ostatniej chwili pełnienia swojej funkcji wykazał tyle energii w realizacji pięknych planów. Dziękujemy !

 

                                                                                               Anna Zymon-Stankiewicz