20-22 września 2007 r.  Muzeum Polskie w Raperswilu

Emigracja. Klimat czasu i klimat życia Jerzy Stempowski i Krystyna Marek

Patronat Honorowy: Minister Tomasz Merta, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Konferencja organizowana wspólnie z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych w Warszawie i z Instytutem Książki w Krakowie.  

Muzeum Polskie w Rapperswilu serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej dwóm postaciom związanych ze Szwajcarią – tutaj spędzili większą część swojego twórczego życia i tutaj zmarli. Muzeum Polskie posiada archiwum prywatne prof. Krystyny Marek. Ponieważ samo zbieranie dokumentów nie może być celem samym w sobie, chcę poprzez organizację sesji naukowych wykorzystywać powie­rzone materiały i uobecnić, utrwalić ślad po osobach, którzy na emigracji przyczynili się do rozwoju polskiego życia kulturalnego i naukowego.

 

Szczególnie ważną dla mnie postacią jest Krystyna Marek, zapomniana profesor prawa międzynarodowe- go w Genewie, współpracowniczka paryskiej Kultury i Radia Wolna Europa. Zwracam się do osób pamiętających Krystynę Marek z prośbą o kontakt.

                                                                                                  Anna Buchmann  

  

Goście Konferencji                                      Program Koncertu 

 

 

Przewodniczący konferencji: prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk

Czwartek 20.9. 2007

14:00

- Otwarcie Konferencji 

Słowo powitalne 

Anna Buchmann - Dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu;

Dr Anna Krochmal - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa;

Dr Magdalena Ślusarska - Instytut Książki, Kraków;

14:45

- Literatura emigracyjna w Kraju - Minster Tomasz Merta, Warszawa;

15:15

- Krystyna Marek – archiwum prywatne w Muzeum Polskim w Rapperswilu - Anna Buchmann, Rapperswil;

15:30

- Dziennik Krystyny Marek - prof. dr German Ritz, Uniwersytet Zurych;  

Dyskusja

16:30

- Stosunek Krystyny Marek do idei emigracji legalistycznej - dr hab. Rafał Habielski, Uniwersytet Warszawa;

17:00

- Listy Krystyny Marek w Ossolineum - dr Dobrosława Platt, Zakład Narodowy  im. Ossolińskich, Wrocław;

19:00

- Koncert: Liederabend. Solistin: Anna Stolarczyk, Ensemble Vocal de Lausanne

                Klavier:  Solveig Breger.  

  Koncert z Funduszu „In Memoriam Susan Leisi-Konopka

Kolacja

Piątek, 21.09.2007

 9:00

- Tajna radiostacja „ Świt” a Krystyna Marek - Lechosław Gawlikowski,  Monachium;

 9:30

- Jerzy Stempowski i środowisko RWEdr hab. Violetta Wejs, Zakład Teorii i Antrop. Literatury, Uniw. Bialystok;  

Dyskusja

 10:30

- Owidiusz w twórczości J. Stempowskiego - Jacek Bocheński, Warszawa;

 11:00

- Państwa małe i ich sojusznicy. Jerzy Stempowski czyta Tukidydesa - dr hab.Maria Zadencka, Uniw. Sztokholm;  

Dyskusja

12:45

Obiad

14:30

- Niemieckie Dzienniki Jerzego Stempowskiego - Basil Kerski, Berlin;  

15:00

- Spojrzenie na sprawy niemieckie w świetle korespondencji J. Stempowskiego i Stefana Wł. Kozłowskiego - Nina  

  Kozłowski, Monachium;  

Dyskusja

16:00

- O pisaniu z podróży Jerzego Stempowskiego - M. Zagańczyk, Zeszyty Literackie, Warszawa;

16:30

- Doświadczenia górskie w pisarstwie Jerzego Stempowskiego - prof. dr Andrzej Sulikowski, Uniwersytet Szczecin;  

Dyskusja

Wycieczka do Einsiedeln, zwiedzanie katedry i biblioteki klasztornej

            Kolacja w Einsiedeln

Sobota, 22.10.2007

 8:30

- Jerzy Stempowski Bernie. Projekty badawcze i dokumentacyjne - Piotr Kloczowski, Instytut Dokumentacji i      

  Studiów nad Literaturą Polską. Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza;

 9:00

- Pisarstwo Jerzego Stempowskiego w krakowskich wydawnictwach podziemnych - Mariusz Rakoski, Uniwersytet  

  Szczeciński,  Koło Nauk. Literaturoznawców;

 9:30

- Problem samotności w pisarstwie Jerzego Stempowskiego - Paweł Dziel Uniwersytet  Szczeciński;

Dyskusja

 10:30

- Jerzy Stempowski – szkic do portretu na podstawie archiwum Tymona Terleckiego - dr Nina Terlecka-Taylor, 

  Oxford;

 11:00

- Jerzy Stempowski – portrecista - Andrzej Dobosz, Paryż;

 11:30

- Proroctwa z ziemi berneńskiej - Prof. dr hab. Jan Zieliński ,Bern;

Dyskusja

 13:00

Obiad

  15:00

- Aksjologia Jerzego Stempowskiego - dr Wojciech Kudyba, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym  Targu;

15:30

- Eseistyka Jerzego Stempowskiego - dr Małgorzata Zemła, Uniwersytet Monachium;

16:00

- Listy berneńskie - prof. dr hab. A. Kowalczyk, UW, Warszawa.