SERCE KOŚCIUSZKI

Vezia 27 października 2007 r.

 

Anna Zymon-Stankiewicz

 Sala willi Negroni w Vezia koło Lugano nie mogła pomieścić wszystkich gości, którzy przybyli na uroczystość odsłonięcia dwóch tablic pamiątkowych umieszczonych na kaplicy cmentarnej w Parku Morosini. W kaplicy tej przez wiele lat przechowywane było serce generała Tadeusza Kościuszki, które zapisał on w testa­mencie córce zaprzyjaźnionej rodziny Zeltner.

 

Po przywitaniu gości przez Burmistrza Vezii prelekcję pt. "Tadeusz Kościuszko: pamięć, tradycje, fakty" wygłosił dr. Jan A. Konopka, znany czytelnikom "Naszej Gazetki", gdzie w swych artykułach poświęca dużo miejsca naszemu bohaterowi narodowemu. Następnie Michele Kestenholz, profesor Amerykańskiej Szkoły w Szwajcarii w Montagnioli (TI) poświęcił swój wykład Tadeuszowi Kościuszce z okresu jego pobytu, walki, budowy fortyfikacji w Ameryce. Brał on udział w walce przeciwko kolonialnym wojskom brytyjskim o wolność Stanów Zjednoczonych.

 

W części artystycznej wystąpili młodzi, polscy artyści: Alina Kołodziejczyk (obój) i Cyprian Kohuta (Wiolonczela). Koncert zakończył pierwszą część uroczystości, poczym wszyscy udali się do parku Morosini, który obecnie jest własnością Związku Włoskiego w Lugano. Przed kaplicą nastąpiły okolicznościowe przemówienia, m.in. przedstawiciela Ambasady R. P. w Bernie, Charge d'afferes p. Jerzego Wieczorka. Została również przedstawiona autorka tablic p. Hanna Litke z Lugano.

 

Na zaproszenie Gospodarzy wszyscy udali się na dziedziniec willi Negrini na poczęstunek. Było to bardzo mile spotkanie towarzyskie w uroczej scenerii i przy pięknej pogo­dzie. Stawiła się licznie nie tylko Polonia tesyńską, ale i z innych kantonów. Ambasadę R. P. reprezentował obok wspomnianego p. Jerzego Wieczorka, także Konsul p .Mie­czysław Sokołowsk. Był również Naczelny Redaktor "Naszej Gazetki" p. mgr Tadeusz Kilarski z żoną Elżbietą. Nie zabrakło telewizji "Polonia" w osobie p. Krystyny Nurczyk i oczywiście władz Municipio Vezia i Związku Włoskiego. Sporo miejsca polskiej uroczy­stości poświęciły miejscowe gazety.

  

Takim to świętem zaowocowała kwietniowa wizyta br. Ambasadora Janusza Niesyto z konsulem Sokołowskim.

TADEUSZ KOŚCIUSZKO, pamięć, tradycja, fakty - prelekcja dr. J. A. Konopki

GALERIA