"Obcy żołnierze  na ziemi szwajcarskiej"...

 

13  lutego 2008 roku, w Zeughaus – Uster odbyła się projekcja interesującego filmu dokumentalnego pt. "Fremde Soldaten auf Schweizer Boden".

 

Film ten, trochę jako produkt propagandowy ówczesnych lat, stanowi niemniej znakomity materiał dla zainteresowanych historią tamtych czasów. Zrealizowany w 1945 r., składa się z ujęć czarno-białych nakręconych w latach 1940–1945 i opatrzony jest komentarzem w języku niemieckim. 

 

Rozpoczyna się przekroczeniem granicy przez francuski 45-ty Korpus gen. Faille, w czerwcu 1940 r., i ukazuje następnie życie

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

p. A. Streiff, p. J. Wieczorek  i płk. Krzysztof Rola w Zeugehaus Uster

 

p. J. Wieczorek, p. A. Hess ze Zwązku Podoficerów w  Uster i p. płk. Krzysztof Rola

 

Internowanych żołnierzy w obozach,  w pracy, w szkole i wolnym czasie. Pokazani są Francuzi, Północnoafrykańczycy, Polacy, Włosi a także Rosjanie.

 

Dokument ten został wypożyczony z Archi­wum szwajcarskich wojskowych służb filmowych przez Związek Podoficerów z Uster, którego członkowie w większości zasiedli wśród widowni. Niestety, zabrakło większej obecności tutejszej Polonii.

 

Z dużym aplauzem i uznaniem Szwajcarów spotkało się natomiast przybycie przedsta­wicieli Ambasady Polskiej w Bernie - Chargé d'affaires a.i. Amb. RP p. Jerzego Wieczorka i Attaché obrony płk. Krzysztofa Roli.  

I jeszcze o jednych chciałbym wspomnieć w niniejszej relacji. W takcie oprowadzania po  Zeu­gehaus w Uster przedstawicieli Amba­sady RP i obecnych Polonusów przez nie­samowicie żywotnego i prężnego p. Andrea­sa Streiff’a, obok innych ekspona­tów zoba­czyliśmy egzemplarz Schweizer Ilus­trierte Zeitung z okresu II wojny światowej, jeden jedyny. Jakież było nasze poruszenie gdy wewnątrz gazety zobaczyliśmy dużą relację z Powstania Warszawskiego w 1944 r. udo­kumentowaną fotografiami... historia Polski krwią pisana... w szwajcarskim dzienniku...

 

                            Tadeusz M. Kilarski

 

 

Powstanie Warszawskiew Schweizer Ilustrierte Zeitung z okresu II wojny światowej

 

DSC04366.JPG (119266 Byte)

DSC04369.JPG (123853 Byte)

DSC04367.JPG (111454 Byte)

DSC04368.JPG (85700 Byte)